ms.Excel

เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 | การตั้งค่า การใช้สูตรต่างๆ

วิธีสร้างกราฟ (Chart) บน Excel 2010/2013

Microsoft Office Excel เป็นที่นิยมในการทำกราฟ การรวมข้อมูล ใช้สร้างกราฟแสดงผลรวมข้อมูล หรือการทำรายงานสรุปผลต่างๆ การทำเป็นกราฟทำให้สามารถดู ในรูปแบบเป็นแกนแท่งๆ แยกข้อมูลแต่ละประเภทได้ชัดเจน สะดวกกว่าการที่ดูข้อมูลเป็นตาราง ขั้นตอนการทำกราฟ 2 แกน 3 แกน หรือมากกว่านั้นตามข้อมูลที่ต้องการทำเป็นกราฟ วันนี้จะขอแนะนำการสร้างกราฟเบื้องต้น เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานที่ต้องการทำได้ เริ่มกันเลยนะครับ...

Read more

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ)

จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ) ฟังก์ชันทางสถิติ (Statistical) เป็นฟังก์ชัน การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ใช้คำนวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ เช่นค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด การนับตัวเลข เป็นต้น...

Read more

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์)

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) ใช้คำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ หรือตรีโกณมิติ เช่นค่าผลรวม ค่าจานวนเต็ม ค่ารากที่สอง เป็นต้น ฟังก์ชันหน้าที่=INT(ตัวเลข)คืนค่าจำนวนเต็มปัดทศนิยมทิ้ง=TRUNC(ตัวเลข,จำนวนทศนิยม)คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจำนวนที่ต้องการ...

Read more

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

การใช้งานฟังก์ชัน หากพูดถึงโปรแกรม Microsoft excel แล้วนั้นคงต้องคิดถึง ฟังก์ชันต่างที่จะนำมาใช้ ซึ่งมีอยู่มากหลายฟังก์ชันให้ผู้ใช้งาน สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย วันนี้มีวิธีการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแนะนำ การพิมพ์ฟังก์ชันลงในเซลล์1. คลิกในเซลล์ใส่ เครื่องหมาย = 2. แสดงตัวช่วยใส่สูตรอัตโนมัติ Formula Auto Completeทาการดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชนที่จะใช้ั3....

Read more

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ Excel

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ ทราบไหมครับว่าในการใส่สูตรแต่ละครั้ง Excel จะมีลำดับในการคำนวณด้วย เช่นระหว่างการใส่สูตรว่า =4+3/2 กับ =(4+3)/2 คำตอบที่ได้จะแตก ต่างกัน เพราะในการคำนวณ Excel จะคำนวณค่าที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นค่อยมาคิดเครื่องหมายยกกำลัง คูณ (หาร) สุดท้ายค่อยคิด บวก (ลบ)  ดังนั้นสูตรแรกจึงนำ 3...

Read more

วิธีพิมพ์ 2 บรรทัดในหนึ่งเซลล์ หรือ มีหลายบรรทัด Microsoft Excel

วันนี้จะมาแนะนำการทำเอกสารด้วย Microsoft Excel โดยเป็นการพิมพ์ 2 บรรทัด หรือ เพิ่มหลายบรรทัดในช่องเซลเดียวกัน เป็นปกติแล้วเอกสาร Excel จะมีบางเซลที่จำเป็นต้องให้มีหลายๆบรรทัด เพื่อให้เอกสารอยู่ในรูปแบบที่ผู้สร้างนั้น กำหนดโครงสร้างไว้ ซึ่งจำเป็นต้องให้อยู่ในตารางที่กำหนดไว้ ดังนั้นเอกสาร Excel ไม่ว่าจะ Excel 2010, Excel 2013, Excel...

Read more

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

บทความนี้จะมาแนะนำการใช้สูตร excel ที่เป็นการ"แปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่" หรือ "แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก" เพราะเอกสาร excel บางครั้งจำเป็นต้องใช้เพียงพิมพ์ใหญ่หรือเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการใช้งานผู้ใช้อาจจะป้อนข้อมูลผิดสลับกันก็ได้ ซึ่งต้องเสียเวลาลบแล้วพิมพ์ใหม่ เพราะฉนั้นการใช้สูตรแปลงตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะจะพิมพ์อะไรลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่ได้กำหนดสูตรไว้ การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel ในการทำเอกสารใน Microsoft Excel ทั้ง Excel 2007,...

Read more
Page 6 of 6 1 5 6

Follow us

ADVERTISEMENT

โพสต์แนะนำ