การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

1,533

Sponsored Links

การใช้งานฟังก์ชัน

หากพูดถึงโปรแกรม Microsoft excel แล้วนั้นคงต้องคิดถึง ฟังก์ชันต่างที่จะนำมาใช้ ซึ่งมีอยู่มากหลายฟังก์ชันให้ผู้ใช้งาน สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย

Sponsored Links

วันนี้มีวิธีการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแนะนำ

การพิมพ์ฟังก์ชันลงในเซลล์
1. คลิกในเซลล์ใส่ เครื่องหมาย =
2. แสดงตัวช่วยใส่สูตรอัตโนมัติ Formula Auto Complete
ทาการดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชนที่จะใช้ั
3. ใส่วงเล็บเปิด
4. พิมพ์หรือเลือกช่วงเซลล์ที่จะใช้เป็นค่าอาร์กิวเมนต์ (ช่วงเซลล์ G3:G11)
5. กดปุ่ม Enter

30-11-2557 21-48-51

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment