รวมสูตรคำนวณ EXCEL สําหรับทุกงาน ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ

450,879

Sponsored Links

วันนี้ผมมีสูตรการคำนวณของ Microsoft Excel สําหรับทุกงาน มาให้นำไปใช้งานกันครับ โดยเป็นไฟล์ Excel ที่มีการเขียนสูตรไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน โดยที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับงานที่ต้องการได้ครับ เลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการใช้งานได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถกดแชร์แบ่งปันได้ตามสะดวกครับ

รวมสูตรคำนวณ EXCEL ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ

ซึ่งเป็นสูตรที่สามารถเปิดใน Office 2003 ได้เช่นกันครับ สำหรับคนที่ใช้  Office 2010 – 2016 เปิดไฟล์ใช้งานแล้วช้า หรือหน่วงๆ ให้ทำการ Save as เป็นเวอร์ชั่นของ Office 2010/2013/2016 (.xlsx) เพื่อแก้ปัญหาเปิดไฟล์ช้าครับ

 • การเงินและการบัญชี
01. เครื่องคิดเลขสำหรับการลงทุนรายปี Download02. แผ่นงานวิเคราะห์เงินกู้ Download
03. การลงทะเบียนสมุดเช็ค Download04. กำหนดการผ่อนชำระเงินกู้ Download
05. งบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล Download06. ผลประกอบการจากการลงทุนในหลักทรัพย์ Download
07. ใบกำกับภาษี Download08. บิลเงินสด ใบกำกับภาษี Download
09. สูตรการแปลงค่าเงิน สกุลเงินต่างๆ Download10. แปลงค่าเงินสกุลต่างๆ Download
11. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย Download12. ตารางคำนวณการแลกเงิน Download
13. สร้างฟอร์มใบเสร็จรับเงิน Download14. ตารางคำนวณงบดุล Download
15. สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน Download16. สูตรหาค่าเสื่อมราคาแบบร้อยละเท่ากัน Download
17. ตารางคำนวณงบกำไรขาดทุน Download18. สูตรหาค่าเสื่อมราคา Download
 • อินวอยซ์
01. ใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษี Download02. ใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษี Download
03. ใบแจ้งหนี้การขายที่มีหมายเลขสินค้า Download04. ใบแจ้งหนี้การขายพร้อมภาษี และการคำนวณการขนส่งและการจัดการ Download
05. ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่มีส่วนลดเงินมัดจำ Download06. ใบแจ้งหนี้ที่คำนวณยอดรวม Download
07. ใบแจ้งหนี้บริการพร้อมคำนวณภาษี Download08. ใบแจ้งหนี้พร้อมการคำนวณภาษี Download
09. ใบแจ้งหนี้พร้อมภาษีขายบางส่วนที่นำมาใช้ Download10. ใบสลิป Download
11. ใบสั่งซื้อที่มีภาษีขาย Download12. สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า อ้างอิงรหัสสินค้า Download
13. สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า Download14. สูตรการลดราคาสินค้า ซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเคดิต Download
15. สูตรการสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ Download
 • การเดินทาง
01. รายการตรวจสอบการเดินทางสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน Download02. รายงานค่าใช้จ่ายการเดินทาง Download
 • การขายและสินค้าคงคลัง
01. รายการราคาค่าบริการ Download02. รายการราคาผลิตภัณฑ์ Download
03. รายการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ Download04. สรุปยอดขายสินค้า Download
05. ค่าคอมมิสชั่น Download06. สูตรหาค่าคอมมิชชั่น Download
07. สูตรหาค่าใช้จ่ายเซลล์ Download08. สูตรการคำนวณเวลาในการผ่อนชำระ Download
09. สูตรการตั้งราคาสินค้า Download10. ตารางการลดราคาสินค้า Download
11. สูตรลดราคาสินค้าโดยใช้เงินซื้อสินค้าเป็นเงือนไขในการลด Download12. สูตรการตั้งราคาสินค้า เพิ่มราคาเพื่อรับกับราคาที่จะลด Download
13. สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ Download14. ตารางเปรียบเทียบน้ำมันกับยอดขายสินค้า Download
15. สูตรการสร้างโปรแกรมคำนวณราคาเช่าอุปกรณ์ Download
 • การผลิตและผลผลิต
01. ฮีสโตแกรมแสดงผลการผลิต Download02. สูตรการหาความคุ้มค่าในการลงทุน Download
 • การศึกษา

Sponsored Links

01. แผนการสอนประจำสัปดาห์ของผู้สอน Download02. ตัวติดตามเครดิตทางการศึกษา Download
03. ตัวติดตามผลการเรียน Download04. ตารางของชั้นเรียนประจำสัปดาห์ Download
05. ตารางผลคูณ Download06. บัตรประจำตัวนักเรียน Download
07. บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนปี 2546-2547 Download08. บันทึกการเข้าเรียนรายสัปดาห์ Download
09. รายการระยะเวลาของแต่ละชั้นเรียน Download10. การตัดเกรด ผ่าน ไม่ผ่าน Download
11. ตารางการคิดคะแนน Download12. ตารางการตัดเกรด Download
13. ตารางการคิดคะแนนตัวอย่าง Download14. ตารางการตัดเกรดแบบตัวเลข Download
15. สูตรการตัดเกรดเฉลี่ยสะสม Download
 • กีฬา
01. รายการการแข่งขัน Download02. รายชื่อนักกีฬาเยาวชน Download
 • ทรัพยากรบุคคล
01. กำหนดเวลาสำหรับการจัดงาน 5 วัน Download02. กำหนดการเดินทางทางธุรกิจ Download
03. กำหนดการจัดการ Office Download04. ข้อมูลผู้สมัครงานและตารางเปรียบเทียบ Download
05. รายการโทรศัพท์ขององค์กร Download06. รายชื่อการแลกเปลี่ยนของขวัญกับลุงซานต้า Download
07. รายชื่อสมาชิก Download08. สูตรการคำนวณภาษีบุคคล Download
09. คำนวณภาษีเงินได้ Download10. สูตรการคิดค่าโอที Download
11. คำนวณหาประกันสังคม Download12. ค่าล่วงเวลา (OT) Download
13. คำนวณโบนัสพนักงาน Download14. สูตรคำนวณเงินเดือนกับค่าโอที Download
 • ที่อยู่อาศัย / บุคคลทั่วไป
01. เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องครัวอีกครั้ง Download02. เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องน้ำอีกครั้ง Download
03. แผนภูมิแสดงการเติบโตของทารก Download04. การทัวร์หลายประเทศทั่วโลก Download
05. การวางแผนอาบน้ำเด็กอ่อน Download06. ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว Download
07. งบประมาณการแต่งงาน Download08. ตัวติดตามของขวัญวันแต่งงาน Download
09. ตารางเวลาการซ่อมบำรุงบ้าน Download10. บันทึกการเข้ารับบริการของรถยนต์ Download
11. บันทึกการค้นหางาน Download12. บันทึกการบริจาคเงิน Download
13. รายการช้อปปิ้งของขวัญ Download14. รายการตรวจสอบบันทึกย่อคำขอบคุณ Download
15. รายการสิ่งของในบ้าน Download16. รายการสิ่งที่จะทำสำหรับโครงการ Download
17. รายการสินค้าที่ต้องซื้อ Download18. รายชื่อหนังสือที่อ่าน Download
19. สูตรคำนวณเงินฝากในอนาคต Download20. สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ Download
21. ตารางค่าใช้จ่ายส่วนตัว Download
 • ปฏิทิน
01. เส้นแบ่งเวลา Download02. ปฏิทินปี 2549 พร้อมแผ่นงานหลายๆ แผ่น Download
03. ปฎิทินปี 2010-2019 Download
 • พนักงาน
01. แผ่นแสดงเวลารายสัปดาห์ Download02. ใบบันทึกเงินสดของเพ็ตตี้ Download
03. กำหนดเวลาสำหรับกะของพนักงาน Download04. ตารางเวลารายสัปดาห์ Download
05. ตารางเวลารายสัปดาห์จำแนกตามลูกค้าและโครงการ Download06. ตารางเวลารายสัปดาห์พร้อมงานและการล่วงเวลา Download
07. ตารางการทำงานรายสัปดาห์ Download08. บัตรลงเวลาของพนักงาน Download
09. คำนวณภาษีเงินได้ Download
 • สุขภาพ
01. เครื่องมือติดตามความดันโลหิต Download02. แผนผังแสดงความฟิตสำหรับบุรุษ Download
03. แผนผังแสดงความฟิตสำหรับสตรี Download04. ใบบันทึกโรคภูมิแพ้ Download
05. การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร Download06. ตารางสาเหตุของโรคภูมิแพ้และอาการ Download
07. บันทึกสุขภาพสัตว์เลี้ยง Download08. ประวัติสุขภาพ Download
09. หน่วยวัด-เครื่องชั่งน้ำหนัก Download

เป็นไงบ้างครับกับสูตรต่างๆที่รวมมาไว้ให้นำไปใช้งานกัน 😀 หากเห็นว่ามีประโชยน์ อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆ คนที่คุณรู้จัก ด้วยนะครับ  😀

80%
คะแนน
 • Knowledge

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment