วิธีการซ่อนสูตรใน Microsoft Excel ไม่ให้เห็นสูตรที่เซลล์

28,980

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการซ่อนสูตร Microsoft Excel เพื่อป้องกันการติดตามข้อมูลของสูตรว่าลิ้งค์มาจากไฟล์อะไรบ้าง เพราะบางครั้งผู้ที่จัดทำไฟล์ Excel 2016 ก็ไม่ต้องการให้คนอื่นๆทราบที่มาของข้อมูล อาจจะเพียงแค่ต้องการให้กรอกข้อมูลหรือเป้นการอ่านข้อมูลในเอกสาร excel เท่านั้น

โดยการซ่อนสูตร Excel จะเป็นการกำหนดรูปแบบของเซลล์นั้นๆที่มีสูตร ให้มีการป้องกัน ล็อค และ ซ่อน ซึ่งเมื่อคลิกที่เซลล์ที่ได้มีการป้อนสูตรไว้ ก็จะไม่แสดงข้อมูลของสูตรที่อยู่ภายในเซลล์นั้น และจะไม่สามารถแก้ไขได้ โดยรองรับทั้ง Excel 2010, Excel 2013

การซ่อนสูตร Microsoft Excel

โดยตามตัวอย่างนี้จะซ่อนสูตรที่เซลล์ E2

  1. ให้คลิกที่ช่องเซลล์ที่ต้องการซ่อน แล้วทำการคลิกขวาที่ช่องเซลล์นั้น จากนั้นเลือก จัดรูปแบบเซลล์… (Format cells…)

การซ่อนสูตร Excel

  1. แล้วคลิกเลือกแถบ ป้องกัน (Protection) จากนั้นให้คลิกเลือกถูกที่ช่อง (/) ล็อค (Locked) และ (/) ซ่อน (Hidden) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ตกลง (Ok)

การซ่อนสูตร Microsoft Excel

Sponsored Links

  1. จากนั้นให้คลิกเลือกแถบ รีวิว (Review) และคลิกเลือก ป้องกันแผ่นงาน (Protect Sheet)

การซ่อนสูตร Excel 1

  1. แล้วให้ทำการ ใส่รหัสผ่าน เพือป้องกันแผ่นงาน ไม่ให้บุลคลอื่นสามารถยกเลิกได้ และไม่สามารถดูสูตรภายเซลล์ที่ได้ซ่อนไว้ กำหนดรหัสเสร็จแล้วก็ให้ทำการคลิก ตกลง (Ok)

  1. และทำการใส่รหัสที่ได้กำหนดไว้อีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง (Ok)

  1. เมื่อคลิกดูที่เซลล์ E2 ตามตัวอย่างนี้ก็จะไม่แสดงสูตรแล้วครับ

  1. เพียงเท่านี้ไฟล์งาน excel ของเราก็ถูกป้องกันเรียบร้อย ไม่ต้องกลัวว่าสูตรของเราจะโดยคัดลองหรือแก้ไขแล้วครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment