Browsing Tag

Microsoft

การเพิ่ม Comment ข้อมูลบนไฟล์ Microsoft Excel

การแทรก Comment เนื้อหาเอกสาร Excel 2013 / 2016 สำหรับคนที่ใช้งาน excel ในการทำงานเอกสารประจำและต้องการที่จะใส่ Comment ไฟล์เอกสารต่างๆ ลงในไฟล์ Excel เพื่อส่งให้เพื่อนร่วมงานที่เราทำงานทีมเดียวกันทำการแก้ไขเอกสาร (more…)

วิธีทำ Reset your PC บน Windows 8/8.1 แบบไม่ใช้แผ่น

สอนวิธี Reset your PC Windows 8.1 เหมือนลงเครื่องใหม่ๆ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการทำ Windows 8.1 ให้กลับมาเหมือนลงครั้งแรกครับ โดยการใช้ฟังก์ชั่นที่มากับระบบ ซึ่งตามตัวอย่างนี้จะไม่ใช้แผ่นในการทำครับ เพราะปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แผ่น…

ติดตั้ง SQL Server 2016 Management Studio

รีวิวการติดตั้ง Microsoft SQL Server Management Studio สำหรับคนที่ใช้งาน sql server อยู่ครับ และยังไม่มีโปรแกรมที่จะเชื่อมต่อเข้ามาจัดการ data ก็จะเป็นจำเป็นต้องมี Management Studio เพื่อเข้าไปจัดการ data หรือ user ครับ…

วิธีการติดตั้ง SQL Server 2016 Express Edition แบบละเอียดครับ

รีวิวการลง  SQL Server 2016 Express สำหรับคนที่ต้องใช้งาน SQL Server ในการสร้าง Data base ต่างๆ ไม่ว่าใช้เป็นฐานข้อมูลของโปรแกรม หรือต้องใช้กับโปรแกรม หรือ Software Solution ต่างที่จำเป็นต้องมี SQL Server เป็นการจัดการฐานข้อมูลให้…

ล็อคเอกสารไฟล์ Microsoft Excel อนุญาติให้แก้ไขได้เฉพาะเซลล์ที่เลือกไว้

ตั้งค่าให้อนุญาติให้แก้ไขไฟล์ Excel ได้เฉพาะบางเซลล์เท่านั้น สำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร ซึ่งต้องใช้ในการทำงานการติดต่อกับลูกค้าติดต่อกันระหว่างองร์องกร หรือภายในบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นเอกสารที่มีข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการให้แก้ไข…

ตั้งค่าอีเมล์ Yahoo แบบ POP3 ใน Microsoft Outlook 2013 / 2016

วิธีเพิ่ม Yahoo ใน Microsoft Outlook แบบ POP3 สำหรับคนที่ใช้งานเมล์ของ @yahoo.com หรือ @yahoo.co.th ที่กำลังหาขั้นตอนการเพิ่มลงในโปรแกรม outlook อยู่นั้น ก็สามารถดูขั้นตอนการตั้งค่าจากบทความนี้ได้เลยครับ…

สร้างจดหมายเวียนและพิมพ์ซอง Microsoft Word 2013/ 2016

สอนวิธีสร้างจดหมายเวียนและพิมพ์ซองจดหมายเวียน จดหมายเวียน คือ การสร้างจดหมายหลายๆฉบับโดยที่จะมีเนื้อหาเหมือนๆกันทุกฉบับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ชื่อและที่อยู่ของผู้รับนั้นๆ  ซึ่งหากเราต้องทำการพิมพ์หรือสร้างจดหมายให้กับผู้รับทุกๆคน…

เพิ่ม Email Account หลายบัญชีใน Outlook 2013/2016

ตั้งค่าเพิ่ม Email Account มากกว่า 1 บัญชีใน MS Outlook บทความนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่ใช้งาน Microsoft Outlook ในการรับส่งอีเมล์ครับ โดยจะเป็นการเพิ่มอีเมล์ใน outlook มากกว่า 1 อีเมล์ เช่น ใช้เมล์บริษัทอยู่ แล้วต้องการเพิ่มอีเมลืส่วนตัวด้วย…

ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น Excel เป็น font ที่เลือกไว้ที่สร้างเอกสารใหม่

การกำหนดฟอนต์ที่ต้องการใน Excel เป็น font เริ่มต้นที่สร้างเอกสารใหม่ ทุกคนที่สร้างเอกสารด้วย Microsoft Excel หลายคนที่ยังคงต้องค่อยเปลี่ยนฟอนต์ ในทุกครั้งที่สร้างเอกสารใหม่ ให้เป็นแบบที่เราต้องการใช้งาน ซึ่งโดยส่วนมากก็จะใช้แต่แบบเดิมๆ…

การแปลง(ลบ)ตารางเป็นข้อความใน Microsoft Word

วิธีการแปลงตารางเป็นข้อความใน Microsoft Word วันนี้มีทิปการใช้งานเล็กมาฝากครับ การทำเอกสารด้วย microsoft word บางครั้งเราจะได้ข้อมูลต้นฉบับมาเป็นในรูปแบบของตาราง ก็จะเรื่องยากหรือเสียเวลาในการแยกออกมานอกตารางทีละช่อง (more…)