วิธีแก้ปัญหาไฟล์ excel ช้า, ชอบค้างบ่อย, ขึ้น not responding

5,851

Sponsored Links

วันนี้จะแนะนำวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น สำหรับคนที่ใช้งาน excel แล้วชอบค้าง, excel เปิดไฟล์ช้า, ชอบค้างบ่อย ในระหว่างทำงาน คลิกแก้ไข 1 ช่องแล้วต้องรอ, ขึ้น Not Responding ปัญหาแบบนี้ยิ่งรีบยิ่งชอบค้าง จนต้องปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิม บางคนอาจจะ excel ค้างจนไม่สามารถ save ไฟล์งานได้ ซึ่งปัญหานี้จะเกิดจากมีการแทรกวัตถุหรือ Objects มากเกินไป และเป็นไฟล์เวอร์ชั่น 2003-97

แนวทางการแก้ปัญหา ไฟล์ Excel เปิดช้า, excel ค้างบ่อย

ตัวอย่างนี้จะเป็นการแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้น ซึ่งในแต่ละผู้ใช้อาจจะพบปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ไม่ครบทุกคน ไฟล์ตัวอย่างที่นำมาแก้ไข

แก้ไข excel ชอบค้าง ด้วยการลบ Objects (วัตถุ)

1.1 เปิดไฟล์ excel ที่มีปัญหา จากนั้นคลิกแท็บ Home (หน้าแรก)

1.2 หัวข้อ Editing คลิกเลือก Find & Select (ค้นหาและเลือก) > เลือก Select Objects (เลือกวัตถุ)

1.3 กดปุ่ม Ctrl + A ที่คีย์บอร์ด

1.4 รอสักครู่ก็จะเห็นว่ามี Objects ที่มองไม่เห็น ถูกเลือกไว้ ซึ่งมีอยู่เยอะมาก

1.5 ให้กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด (หากว่าไม่ต้องลบตัวไหนให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และใช้เม้าส์คลิก)

Sponsored Links

1.6 กด Save ไฟล์

แล้วลองใช้งานแก้ไขข้อมูล จะพบว่าไม่มีปัญหานั้นอีกแล้ว

แก้ไข excel เปิดช้า ด้วยการบันทึกไฟล์เป็น excel workbook

สำหรับปัญหานี้มักจะพบปัญหาเปิดไฟล์ excel แล้วรอนาน ส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดจากเป็นไฟล์ excel 97-2003 workbook

2.1 เปิดไฟล์ excel ที่มีปัญหา

2.2 คลิกแท็บ File (ไฟล์)

2.3 คลิกเลือกหัวข้อ Save as (บันทึกเป็น) และคลิก Browse (เรียกดู)

2.4 ที่ช่อง Save as type (บันทึกเป็นชนิด) ให้เปลี่ยนเป็น Excel workbook (*.xlsx)

2.5 คลิกปุ่ม Save (บันทึก)

ให้ปิดไฟล์ excel แล้วลองเปิดจากไฟล์ที่บันทึกใหม่อีกครั้ง จะพบว่าเปิดได้เร็วขึ้น และไฟล์เล็กลงอีก แต่ถ้าข้างในไฟล์มีรูปจำนวนมาก ก็แนะนำให้ลองบีบอัดรูปใน excel เพิ่มเติมด้วย

--- Sponsored Links ---

เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment