แก้ไข Microsoft Excel ไม่แสดงผลรวมอัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน

729

Sponsored Links

แก้ไขตัวเลขในสูตร excel แล้วผลรวมไม่เปลี่ยน ซึ่งปกติแล้วหากอัพเดทตัวเลข excel จะแสดงผลรวมอัตโนมัติ แต่บางคนจะพบปัญหา excel ไม่ sum อัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน ต้องกดปุ่ม F9 จึงจะทำงาน วันนี้จึงเอาวิธีแก้ไขมาแนะนำให้กับคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่

วิธีแก้ไข Excel ไม่แสดงผลรวมอัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน

ภายในโปรแกรมจะมีฟังก์ชั่น เครื่องคิดเลข (Calculation) ซึ่งค่าเริ่มต้นจะรวมให้อัตโนมัติ เมื่อมีการใช้สูตรต่างๆภายใน excel

1. ที่หน้าโปรแกรม excel ให้คลิกแท็บ Formulas (สูตร)

Sponsored Links

2. ที่หัวข้อ Calculation คลิกที่ Calculation options

3. เลือก Automatic

หลังจากนั้นให้ลองแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง หากว่าไม่มีปัญหาอื่นๆ ก็จะแสดงผลรวมให้ปกติแล้ว

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment