วิธีแก้ไข Excel หน่วยความจำหรือพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ

505

Sponsored Links

วันนี้จะแนะนำวิธีแก้ไข Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space. ข้อความนี้ จะแสดงหลังจากที่เปิดไฟล์ excel จากที่ได้รับมาจากที่อื่น เช่น ส่งมาทาง line, email outlook, ไดร์ฟแชร์ เป็นต้น ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าเครื่องยังมีพื้นที่เหลือ แรมก็เหลือ ทำไมยังขึ้นแจ้งแบบนี้

แก้ไข Excel not enough available memory or disk space

เนื่องจากได้รับการแจ้งปัญหามาจากผู้ใช้ให้ช่วยตรวจสอบการแก้ไขปัญหานี้ให้ จึงเห็นว่าอนาคตอาจจะมีผู้ใช้อื่น ที่อาจจะเจอข้อความนี้เหมือนกัน ดังนั้นจึงทำเป็นตัวอย่างให้นำไปแก้ไข

Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

  • To make more memory available, close workbooks or programs you no longer need.
  • To free disk space, delete files you no longer need from the disk you are saving to.

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหา Excel แจ้งไม่สามารถเปิดหรือบันทึกเอกสารได้อีก เนื่องจากมีหน่วยความจำหรือพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่การเปิดไฟล์ excel

2. ที่หน้าโปรแกรม Excel ให้เลือกแท็บ File (ไฟล์)

Sponsored Links

3. เลือกหัวข้อ Options (ตัวเลือก)

4. คลิกเลือก Trusted Center (ศูนย์ความเชื่อถือ) และคลิกปุ่ม Trusted Center Settings (การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ)

5. คลิกเลือกหัวข้อ Protectd View (มุมมองที่ได้รับการป้องกัน)

6. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกทั้ง 3 ช่องออก แล้วก็คลิกปุ่ม Ok (ตกลง)

ลองเปิดไฟล์เอกสาร excel ที่มีปัญหาอีกครั้ง เท่านี้ก็จะเปิดเอกสารได้ปกติแล้วครับ

--- Sponsored Links ---

เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment