วิธีสั่งปริ้นเอกสาร Excel ให้พอดีกระดาษ A4 หน้าเดียว

198,222

Sponsored Links

การทำงานเอกสารต่างๆ ที่ต้องมีการดูข้อมูลหลายรายการเทียบกัน ถ้าเอกสารมีหลายหน้าก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไร เช่น งานอยู่ใน Microsoft Excel มีหลายหน้า จะสั่งปริ้นยังไงให้ออกมาในหน้ากระดาษ A4 เพียงหน้าเดียว เพื่อที่จะดูข้อมูลง่าย ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาหลายๆหน้า บทความนี้จะแนะนำวิธีสั่งปริ้น Excel ให้พอดีขนาด A4 แต่ต้องทราบก่อนเลยว่าข้อมูลหลายหน้ารวมมาอยู่ในกระดาษา A4 หน้าเดียวเต็มหน้า ก็จะทำให้ตัวอักษรข้อมูลนั้นมีขนาดเล็กลงไปด้วย

ปริ้นเอกสาร Excel ให้พอดีขนาดกระดาษ A4

  1. ที่หน้าโปรแกรม Microsoft Excel ที่เปิดเอกสารอยู่ ก็ให้คลิก File (ไฟล์) เพื่อจะสั่งปริ้น
  2. คลิกเลือกที่ Print (พิมพ์) หลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามีข้อมูลหน้าแรกแสดงอยู่ ซึ่งยังไม่ครบทั้งหมด

Sponsored Links

  1. กำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 และเลือกว่าจะให้อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง

  1. คลิกที่ No Scaling (ไม่มีมาตราส่วน) แล้วเปลี่ยนค่าให้เป็น Ffit Sheet on One Page (ทำให้แผ่นงานพอดีกับหนึ่งหน้า)

หลังจากเลือกเสร็จก็จะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ใน Sheet เดียวกันจะมารวมอยู่ในหน้า A4 หน้าเดียว ซึ่งแน่นอนว่าขนาดจะเล็กลงตามจำนวนข้อมูล

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment