Browsing Tag

a4

วิธีสั่งปริ้นเอกสาร Excel ให้พอดีกระดาษ A4 หน้าเดียว

การทำงานเอกสารต่างๆ ที่ต้องมีการดูข้อมูลหลายรายการเทียบกัน ถ้าเอกสารมีหลายหน้าก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไร เช่น งานอยู่ใน Microsoft Excel มีหลายหน้า จะสั่งปริ้นยังไงให้ออกมาในหน้ากระดาษ A4 เพียงหน้าเดียว เพื่อที่จะดูข้อมูลง่าย…

วิธีตั้งค่า PowerPoint ให้หน้าสไลด์ขนาดเท่ากับหน้ากระดาษ A4

หลายๆคนที่ใช้งาน PowerPoint อยู่ ปกติแล้วก็มักจะสร้างไฟล์ PowerPoint เพื่อนำไปพรีเซ็นบนหน้าจอ แต่ถ้าว่าต้องปริ้นออกมาเป็นเอกสารที่มีขนาดเท่ากับหน้ากระดาษ A4 ละครับ ต้องตั้งค่า PowerPoint ยังไงให้มีขนาดพอดีกระดาษ a4…