วิธีการลบแถวว่าง และคอลัมน์ว่าง Microsoft Excel แบบง่าย ๆ

4,604

--- Sponsored Links ---

ทิปส์! ลบแถวว่าง ลบคอลัมน์ว่าง Microsoft Excel

สำหรับคนที่ใช้งาน Excel ทำงานอยู่เป็นประจำ หลายคนมีปัญหาว่ามีข้อมูลที่ต้องคัดกรองหลายๆแถว ซึ่งคัดลองมารวมๆกัน มีบางแถวที่ว่าง โดยที่ไม่ได้เรียงกัน หรือเรียงสลับกัน หากมีไม่กี่สิบแถวก็คงไม่ยากเท่าไร แต่หากมีเป้นร้อย ๆ แถวก็คงเสียเวลาไล่ลบแถวทีละแถว ๆ หรือ เป็นคอลัมน์ว่าง

บทความนี้จึงมี วิธีการลบแถวว่าง ที่ง่ายขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก โดยสามารถนำไปปรับใช้ ลบคอลัมน์ว่าง ได้ด้วยครับ

  1. เปิดไฟล์ excel ที่ต้องการลบ จากนั้นให้คลุมส่วนข้อมูล (Highlight) ที่ต้องการลบ

  1. จากนั้นให้คลิกเลือก Find & Select (ค้นหาและเลือก)แล้วให้เลือก Go To Special… (ไปที่แบบพิเศษ…)

--- Sponsored Links ---

  1. จากนั้นเลือกที่ช่อง Blanks (ที่ว่าง) แล้วทำการกดปุ่ม OK

  1. จากนั้นเราจะเห็นว่า Excel ได้เลือกเฉพาะส่วนแถวที่ว่างไว้เท่านั้น

  1. ขั้นตอนถัดไปให้คลิกแถว Home (หน้าแรก) จากนั้นให้มองหากลุ่ม Cells (เซลล์) คลิกที่หัวข้อ Delete (ลบ) จากเห็นรายการให้เลือก Delete Sheet Rows (ลบแถวในแผ่นงาน)

  1. หรือหากเป็นกรณีคอลัมน์เลือก Delete Sheet Columns (ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน)

--- Sponsored Links ---