วิธีการลบแถวว่าง และคอลัมน์ว่าง Microsoft Excel แบบง่าย ๆ

49,318

Sponsored Links

ทิปส์! ลบแถวว่าง ลบคอลัมน์ว่าง Microsoft Excel

สำหรับคนที่ใช้งาน Excel ทำงานอยู่เป็นประจำ หลายคนมีปัญหาว่ามีข้อมูลที่ต้องคัดกรองหลายๆแถว ซึ่งคัดลองมารวมๆกัน มีบางแถวที่ว่าง โดยที่ไม่ได้เรียงกัน หรือเรียงสลับกัน หากมีไม่กี่สิบแถวก็คงไม่ยากเท่าไร แต่หากมีเป้นร้อย ๆ แถวก็คงเสียเวลาไล่ลบแถวทีละแถว ๆ หรือ เป็นคอลัมน์ว่าง

บทความนี้จึงมี วิธีการลบแถวว่าง ที่ง่ายขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก โดยสามารถนำไปปรับใช้ ลบคอลัมน์ว่าง ได้ด้วยครับ

  1. เปิดไฟล์ excel ที่ต้องการลบ จากนั้นให้คลุมส่วนข้อมูล (Highlight) ที่ต้องการลบ

  1. จากนั้นให้คลิกเลือก Find & Select (ค้นหาและเลือก)แล้วให้เลือก Go To Special… (ไปที่แบบพิเศษ…)

Sponsored Links

  1. จากนั้นเลือกที่ช่อง Blanks (ที่ว่าง) แล้วทำการกดปุ่ม OK

  1. จากนั้นเราจะเห็นว่า Excel ได้เลือกเฉพาะส่วนแถวที่ว่างไว้เท่านั้น

  1. ขั้นตอนถัดไปให้คลิกแถว Home (หน้าแรก) จากนั้นให้มองหากลุ่ม Cells (เซลล์) คลิกที่หัวข้อ Delete (ลบ) จากเห็นรายการให้เลือก Delete Sheet Rows (ลบแถวในแผ่นงาน)

  1. หรือหากเป็นกรณีคอลัมน์เลือก Delete Sheet Columns (ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน)

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment