MS.Office

แนะนำการใช้ Ms Office บทความดีๆ เทคนิคต่างๆ ในการใช้ Microsoft Office Word , Excel, PowerPoint, Outlook เพื่อนำไปใช้งานกันแบบเทพๆ

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ)

จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ) ฟังก์ชันทางสถิติ (Statistical) เป็นฟังก์ชัน การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ใช้คำนวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ เช่นค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด การนับตัวเลข เป็นต้น...

Read more

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์)

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) ใช้คำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ หรือตรีโกณมิติ เช่นค่าผลรวม ค่าจานวนเต็ม ค่ารากที่สอง เป็นต้น ฟังก์ชันหน้าที่=INT(ตัวเลข)คืนค่าจำนวนเต็มปัดทศนิยมทิ้ง=TRUNC(ตัวเลข,จำนวนทศนิยม)คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจำนวนที่ต้องการ...

Read more

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

การใช้งานฟังก์ชัน หากพูดถึงโปรแกรม Microsoft excel แล้วนั้นคงต้องคิดถึง ฟังก์ชันต่างที่จะนำมาใช้ ซึ่งมีอยู่มากหลายฟังก์ชันให้ผู้ใช้งาน สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย วันนี้มีวิธีการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแนะนำ การพิมพ์ฟังก์ชันลงในเซลล์1. คลิกในเซลล์ใส่ เครื่องหมาย = 2. แสดงตัวช่วยใส่สูตรอัตโนมัติ Formula Auto Completeทาการดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชนที่จะใช้ั3....

Read more

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ Excel

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ ทราบไหมครับว่าในการใส่สูตรแต่ละครั้ง Excel จะมีลำดับในการคำนวณด้วย เช่นระหว่างการใส่สูตรว่า =4+3/2 กับ =(4+3)/2 คำตอบที่ได้จะแตก ต่างกัน เพราะในการคำนวณ Excel จะคำนวณค่าที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นค่อยมาคิดเครื่องหมายยกกำลัง คูณ (หาร) สุดท้ายค่อยคิด บวก (ลบ)  ดังนั้นสูตรแรกจึงนำ 3...

Read more

วิธีเปรียบเทียบเอกสารเวิร์ด 2 ไฟล์ให้ตรงกัน Micorosft Word

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเทียบเอกสาร Word เพื่อให้ข้อมูลทั้ง 2 ไฟล์ตรงกัน หรือเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลเอกสาร Microsoft word ทั้ง 2 ไฟล์ มีส่วนหัวข้อไหนบ้างที่ไม่ตรงกัน เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขส่วนนั้นเพื่อนำไปใช้งานต่อไป เทียบเอกสารเวิร์ด 2 ไฟล์ให้ตรงกัน Microsoft word สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องทำงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft...

Read more

วิธีพิมพ์ 2 บรรทัดในหนึ่งเซลล์ หรือ มีหลายบรรทัด Microsoft Excel

วันนี้จะมาแนะนำการทำเอกสารด้วย Microsoft Excel โดยเป็นการพิมพ์ 2 บรรทัด หรือ เพิ่มหลายบรรทัดในช่องเซลเดียวกัน เป็นปกติแล้วเอกสาร Excel จะมีบางเซลที่จำเป็นต้องให้มีหลายๆบรรทัด เพื่อให้เอกสารอยู่ในรูปแบบที่ผู้สร้างนั้น กำหนดโครงสร้างไว้ ซึ่งจำเป็นต้องให้อยู่ในตารางที่กำหนดไว้ ดังนั้นเอกสาร Excel ไม่ว่าจะ Excel 2010, Excel 2013, Excel...

Read more

วิธีการแทรกลายนํ้าลงไปในเอกสาร Microsoft Word 2010/2013

บทความนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแทรกลายน้ำในเอกสาร word เพื่อใช้เป็นการสารแบบร่างหรือเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการทำเอกสารก็จะมีการตรวจสอบ โดยหน่วยงานอื่น หรือให้เพื่อนที่ทำงานเป็นคนตรวจสอบและแก้ไขเอกสารร่วมกันก่อนที่จะส่งให้หัวหน้างานหรือส่งอาจารย์ วิธีแทรกลายนํ้า (Watermart) ลงไปในเอกสาร Word การแทรกลายน้ำ หรือ Watermart คือการเพิ่มข้อความ หรือ รูปภาพลงในพื้นหลังของเอกสาร เป็นการฝังลงในเอกสารทุกหน้า เพื่อเป็นการป้องกันการคัดลอกเอกสารหรือสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่นๆ ตามต้องการ หรือเป็นการเพิ่มข้อความด้านหลังของเอกสาร...

Read more

การทำภาพเคลื่อนไหว เข้า ออก ใน PowerPoint 2010 / 2013

วันนี้มีวิธีภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 2010 / 2013 มาฝากครับ โดยเป็นการทำแบบ ให้ภาพเคลื่อนไหว เข้า และก่อนเปลี่ยนหน้าก็จะเป็นภาพ เคลื่อนไหว ออก ซึ่งโดยส่วนมากการทำสไลด์ใน PowerPoint มักจะทำวัตถุเคลื่อนไหวเข้าเพียงอย่างเดียว และอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทราบว่าสามารถตั้งค่าให้ วัตุถเคลื่อนไหวทั้งเข้าและออกได้ วิธีการทำภาพเคลื่อนไหวเข้าออก PowerPoint การทำพรีเซ็นเพื่อให้น่าสนใจ ก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจกับพรีเซ็นสเตชั่น...

Read more

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

บทความนี้จะมาแนะนำการใช้สูตร excel ที่เป็นการ"แปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่" หรือ "แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก" เพราะเอกสาร excel บางครั้งจำเป็นต้องใช้เพียงพิมพ์ใหญ่หรือเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการใช้งานผู้ใช้อาจจะป้อนข้อมูลผิดสลับกันก็ได้ ซึ่งต้องเสียเวลาลบแล้วพิมพ์ใหม่ เพราะฉนั้นการใช้สูตรแปลงตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะจะพิมพ์อะไรลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่ได้กำหนดสูตรไว้ การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel ในการทำเอกสารใน Microsoft Excel ทั้ง Excel 2007,...

Read more

รวมปุ่มลัด คีย์บอร์ด (keyboard shortcuts) Microsoft Word

จะดีแค่ไหนหากว่าเราสามารถใช้งาน Microsoft word ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการใช้ "คีย์ลัด word" เรียกคำสั่งหรือ เรียกเปิดฟังก์ชั่นด้วยการ "ปุ่มลัด" ที่อยู่ใน Microsoft word บทความนี้จึงนำคีย์ลัด word ต่างๆที่มักนิยมใช้งานมาแนะนำให้ผู้ใช้ word ลองนำไปกดใช้งานก็จะช่วยให้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นใน word ปุ่มคีย์ลัด (keyboard...

Read more
Page 19 of 20 1 18 19 20

Follow us

ADVERTISEMENT

โพสต์แนะนำ