MS.Office

แนะนำการใช้ Ms Office บทความดีๆ เทคนิคต่างๆ ในการใช้ Microsoft Office Word , Excel, PowerPoint, Outlook เพื่อนำไปใช้งานกันแบบเทพๆ

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ Excel

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ ทราบไหมครับว่าในการใส่สูตรแต่ละครั้ง Excel จะมีลำดับในการคำนวณด้วย เช่นระหว่างการใส่สูตรว่า =4+3/2 กับ =(4+3)/2 คำตอบที่ได้จะแตก ต่างกัน เพราะในการคำนวณ Excel จะคำนวณค่าที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นค่อยมาคิดเครื่องหมายยกกำลัง คูณ (หาร) สุดท้ายค่อยคิด บวก (ลบ)  ดังนั้นสูตรแรกจึงนำ 3...

Read more

วิธีเปรียบเทียบเอกสารเวิร์ด 2 ไฟล์ให้ตรงกัน Micorosft Word

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเทียบเอกสาร Word เพื่อให้ข้อมูลทั้ง 2 ไฟล์ตรงกัน หรือเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลเอกสาร Microsoft word ทั้ง 2 ไฟล์ มีส่วนหัวข้อไหนบ้างที่ไม่ตรงกัน เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขส่วนนั้นเพื่อนำไปใช้งานต่อไป เทียบเอกสารเวิร์ด 2 ไฟล์ให้ตรงกัน Microsoft word สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องทำงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft...

Read more

วิธีพิมพ์ 2 บรรทัดในหนึ่งเซลล์ หรือ มีหลายบรรทัด Microsoft Excel

วันนี้จะมาแนะนำการทำเอกสารด้วย Microsoft Excel โดยเป็นการพิมพ์ 2 บรรทัด หรือ เพิ่มหลายบรรทัดในช่องเซลเดียวกัน เป็นปกติแล้วเอกสาร Excel จะมีบางเซลที่จำเป็นต้องให้มีหลายๆบรรทัด เพื่อให้เอกสารอยู่ในรูปแบบที่ผู้สร้างนั้น กำหนดโครงสร้างไว้ ซึ่งจำเป็นต้องให้อยู่ในตารางที่กำหนดไว้ ดังนั้นเอกสาร Excel ไม่ว่าจะ Excel 2010, Excel 2013, Excel...

Read more

วิธีการแทรกลายนํ้าลงไปในเอกสาร Microsoft Word 2010/2013

บทความนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแทรกลายน้ำในเอกสาร word เพื่อใช้เป็นการสารแบบร่างหรือเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการทำเอกสารก็จะมีการตรวจสอบ โดยหน่วยงานอื่น หรือให้เพื่อนที่ทำงานเป็นคนตรวจสอบและแก้ไขเอกสารร่วมกันก่อนที่จะส่งให้หัวหน้างานหรือส่งอาจารย์ วิธีแทรกลายนํ้า (Watermart) ลงไปในเอกสาร Word การแทรกลายน้ำ หรือ Watermart คือการเพิ่มข้อความ หรือ รูปภาพลงในพื้นหลังของเอกสาร เป็นการฝังลงในเอกสารทุกหน้า เพื่อเป็นการป้องกันการคัดลอกเอกสารหรือสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่นๆ ตามต้องการ หรือเป็นการเพิ่มข้อความด้านหลังของเอกสาร...

Read more

การทำภาพเคลื่อนไหว เข้า ออก ใน PowerPoint 2010 / 2013

วันนี้มีวิธีภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 2010 / 2013 มาฝากครับ โดยเป็นการทำแบบ ให้ภาพเคลื่อนไหว เข้า และก่อนเปลี่ยนหน้าก็จะเป็นภาพ เคลื่อนไหว ออก ซึ่งโดยส่วนมากการทำสไลด์ใน PowerPoint มักจะทำวัตถุเคลื่อนไหวเข้าเพียงอย่างเดียว และอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทราบว่าสามารถตั้งค่าให้ วัตุถเคลื่อนไหวทั้งเข้าและออกได้ วิธีการทำภาพเคลื่อนไหวเข้าออก PowerPoint การทำพรีเซ็นเพื่อให้น่าสนใจ ก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจกับพรีเซ็นสเตชั่น...

Read more

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

บทความนี้จะมาแนะนำการใช้สูตร excel ที่เป็นการ"แปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่" หรือ "แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก" เพราะเอกสาร excel บางครั้งจำเป็นต้องใช้เพียงพิมพ์ใหญ่หรือเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการใช้งานผู้ใช้อาจจะป้อนข้อมูลผิดสลับกันก็ได้ ซึ่งต้องเสียเวลาลบแล้วพิมพ์ใหม่ เพราะฉนั้นการใช้สูตรแปลงตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะจะพิมพ์อะไรลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่ได้กำหนดสูตรไว้ การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel ในการทำเอกสารใน Microsoft Excel ทั้ง Excel 2007,...

Read more

รวมปุ่มลัด คีย์บอร์ด (keyboard shortcuts) Microsoft Word

จะดีแค่ไหนหากว่าเราสามารถใช้งาน Microsoft word ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการใช้ "คีย์ลัด word" เรียกคำสั่งหรือ เรียกเปิดฟังก์ชั่นด้วยการ "ปุ่มลัด" ที่อยู่ใน Microsoft word บทความนี้จึงนำคีย์ลัด word ต่างๆที่มักนิยมใช้งานมาแนะนำให้ผู้ใช้ word ลองนำไปกดใช้งานก็จะช่วยให้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นใน word ปุ่มคีย์ลัด (keyboard...

Read more

วิธีการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Microsoft Word

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน word โดยเป็น วิธีตั้ง font เริ่มต้น Microsoft word ซึ่งหากผู้ใชทำการสร้างเอกสาร word ใหม่ทุกครั้งก็จะเรียกใช้งาน font ที่ผู้ใช้กำหนดไว้เป็นฟอนต์แรกเสมอ ดังนั้นผู้ใช้ word ก็ไม่จำเป็นที่จะเปลี่ยนฟอนต์ทุกครั้งที่สร้างเอกสารใหม่ จึงจะช่วยให้ผู้ใช้ word ทำเอกสารได้ทันที วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Word...

Read more

กำหนดเอกสาร word ตั้งหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอน ในไฟล์เดียวกัน

วันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งหน้ากระดาษแนวนอนและแนวตั้งคนที่กำลังทำเอกสาร Microsoft Word และต้องการให้ไฟล์เอกสารนั้นมีทั้งการ "จัดหน้าแนวนอน" และ "จัดหน้าแนวตั้ง" ผสมกันอยู่ภายใต้ "เอกสารไฟล์เดียวกัน" ซึ่งปกติหลายๆคนจะทำแยกออกเป็น 2 ไฟล์ แต่จะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ตรวจเอกสารเพราะต้องเปิดหลายไฟล์ และไม่สะดวกสำหรับการจัดเลขหน้า แต่ถ็าส่งงานแบบปริ้นเป็นเล่มก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไร วิธีตั้งหน้าเอกสารแนวตั้ง และ แนวนอน Microsoft Word...

Read more

วิธีการสร้างสารบัญ Microsoft Word อัพเดทหน้าให้อัตโนมัติ ง่ายๆ

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างสารบัญใน Microsoft word เพราะเอกสารที่เป็นรูปแบบของการทำรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะรายงานเพื่อส่งอาจารย์ รายงานพนักงาน ก็ต้องมีหน้าสารบัญเพื่อบอกว่าหัวข้อนั้นๆอยู่ที่ลำดับหน้าที่เท่าไร และช่วยให้ผู้อ่านรายงานนั้นๆ เปิดดูที่หน้านั้นๆตามที่ได้ระบุไว้บนหน้าสารบัญของรายงาน ดังนั้นจึงจะมาแนะนำวิธีทำสารบัญ word กัน สร้างสารบัญ Word อัพเดทหน้าให้อัตโนมัติ ง่ายๆ การทำรายงานแน่นอนว่าต้องมีหน้า สารบัญ เป็นองค์ประกอบ และการทำรายงานบน...

Read more
Page 19 of 19 1 18 19
ADVERTISEMENT

โพสต์แนะนำ