วิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน หรือแถบ Sheet ใน Excel ให้หายไป

13,370

Sponsored Links

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน หรือซ่อนแถบ Sheet ใน Microsoft Excel ไม่ให้แสดงที่ด้านล่าง และสำหรับคนที่แถบ sheet หาย ก็มาดูวิธีเอาแถบ sheet กลับคือมาแสดงที่ด้านล่างเหมือนเดิม เพราะการใช้งานบางคนใช้งานเพียงแผ่นงานเดียวจึงไม่จำเป็นต้องแสดงแท็บที่ด้านล่าง

วิธีซ่อนแท็บ Sheet ใน Excel ให้หายไป

  1. ที่หน้า excel ให้คลิกเลือกแถบ File (ไฟล์) แล้วเลือก Options (ตัวเลือก)

Sponsored Links

วิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน excel

  1. ที่หน้าต่าง Excel Options (ตัวเลือก Excel) ให้เลือกหัวข้อ Advanced (ขั้นสูง)
  2. ภายใต้หัวข้อ Display options for this workbook (ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊คนี้) ให้ยกเลิกเครื่องถูกที่ช่อง (/) Show sheet tabs (แสดงแท็บแผ่นงาน) และคนที่กำลังหาวิธีแก้แถบ sheet excel หาย ก็ให้เลือกถูกไว้ แล้วทำการคลิก Ok

ซ่อนแท็บแผ่นงาน excel

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment