วิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน หรือแถบ Sheet ใน Excel ให้หายไป

957

--- Sponsored Links ---

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน หรือซ่อนแถบ Sheet ใน Microsoft Excel ไม่ให้แสดงที่ด้านล่าง และสำหรับคนที่แถบ sheet หาย ก็มาดูวิธีเอาแถบ sheet กลับคือมาแสดงที่ด้านล่างเหมือนเดิม เพราะการใช้งานบางคนใช้งานเพียงแผ่นงานเดียวจึงไม่จำเป็นต้องแสดงแท็บที่ด้านล่าง

วิธีซ่อนแท็บ Sheet ใน Excel ให้หายไป

  1. ที่หน้า excel ให้คลิกเลือกแถบ File (ไฟล์) แล้วเลือก Options (ตัวเลือก)

--- Sponsored Links ---

วิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน excel

  1. ที่หน้าต่าง Excel Options (ตัวเลือก Excel) ให้เลือกหัวข้อ Advanced (ขั้นสูง)
  2. ภายใต้หัวข้อ Display options for this workbook (ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊คนี้) ให้ยกเลิกเครื่องถูกที่ช่อง (/) Show sheet tabs (แสดงแท็บแผ่นงาน) และคนที่กำลังหาวิธีแก้แถบ sheet excel หาย ก็ให้เลือกถูกไว้ แล้วทำการคลิก Ok

ซ่อนแท็บแผ่นงาน excel

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

--- Sponsored Links ---