การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013

35,119

Sponsored Links

การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013

การใช้งานโปรแกรม Excel แล้วต้องการที่จะพิมพ์ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้อยู่ในช่องเดิม ซึ่งปกติหากใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ก็จะสามารถกดปุ่ม Enter ได้เลย เช่นโปรแกรม Microsoft Word แต่ใน Microsoft Excel มันจะเด้งลงไป Cell ถัดไปหรือเด้งไปที่ช่องที่อยู่ข้างล่างแทน

Sponsored Links

Microsoft Excel หากต้องการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่และให้อยู่ใน Cell เดียวกันนั้นทำได้โดยการ กดปุ่ม Alt+Enter (กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วตามด้วยกดปุ่ม Enter) โดยให้กดทุกครั้งที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell นั้นๆ

enter-new-line-02

สังเกตว่าหากกด Alt+Enter ตัวฟังชั่น Wrap Text จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติ ลองทำตามกันดูนะครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like