เปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดจากเซ็นติเมตร (ซม.) เป็นนิ้ว บน MS. Word 2010/2013

เปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด Microsoft Word

ทุกคนคงเปิดใช้งานไม้บรรทัดบน Microsoft Office Word เป็นกันอยู่แล้ว แต่ก็มีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าหน่วยของไม้บรรทัดสามารถเปลี่ยนได้ วันนี้จะเราจะมาเปลี่ยนหน่วยของไม่บรรทัดกัน โดยปกติที่เปิดใช้งานครั้งแรกหน่วยของไม้บรรทัดจะเป็นเซ็นติเมตร หรือหากของใครที่เป็นนิ้วแล้วต้องการเปลี่ยน ซม. สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เช่นกันครับ เริ่มกันเลย

1. เปิด Microsoft Office Word แล้วเปิดใช้งานไม้บรรทัดจะเห็นว่าเป็นหน่วย ซม.
word-ruler-03

2. คลิกที่แท็ป File แล้วเลือกที่ Options
change-units-02

3. คลิกที่ Advanced ในช่องด้านซ้าน จากนั้นเลื่อนหน้าไปที่หัวข้อ Display แล้วเลือก Inches (นิ้ว) เช่นเดียวกันหากต้องการเป็นเซ็นติเมตรให้เลือก Centimeters เสร็จแล้วให้คลิก OK
change-units-03

4. หลังจากคลิก Ok จะพบว่าหน่วยของ ไม้บรรทัดเป็นนิ้วตามที่ต้องการ
word-ruler-02