รับงาน IT Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ราคาไม่แพง

IT Outsource คือ บริการที่ช่วย ให้องค์กร ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กร ด้านไอที

และจะแก้ปัญหา ค่าใช้จ่าย ต่อเดีอนได้ เป็นอย่างดี ด้วยราคา ที่เหมาะสม มีพนักงาน ดูแล ให้ตลอดเวลา ไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าออก ของพนักงาน การหาพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource IT Support แบบรายเดือน รายปี ราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท จ้างแค่พียงคนเดียวแต่ได้ระบบงานไอทีทั้งระบบ

บริการ IT Outsource ของเราเหมาะสำหรับ

– บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีฝ่ายไอที แต่กำลังคนไม่เพียงพอและไม่มีนโยบายรับพนักงานประจำเพิ่ม
– บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ไม่มีฝ่ายไอที แต่ยังคงต้องการการพัฒนาระบบไอทีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ข้อดี จากการใช้บริการ IT Outsourcing

1) ไม่ต้องเพิ่ม IT head count (บริษัทไม่ต้องจ้างพนักงานไอทีประจำเพิ่มเป็นจำนวนมาก)
2) ได้จำนวนพนักงานไอทีที่มากขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่พนักงานประจำ แต่ก็สามารถปรึกษาและเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา
3) ได้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่ไอทีตำแหน่งต่างๆของทางบริษัท Outsource
4) การลงทุนในระยะยาวมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำเพิ่มเติม

สิ่งที่เราจะทำให้ลูกค้าของเรา

0