วิธีบันทึกไฟล์เอกสาร Microsoft Word ให้รองรับเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า

1,561

Sponsored Links

ปัจจุบันแม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้ Microsoft Word เวอร์ชั่นล่าสุด แต่ก็ยังมีหลายๆองกรค์ที่ยังใช้ Word เวอร์ชั่นเก่า วิธี Save ไฟล์ word ให้รองรับ word 97-2003 เวอร์ชั่นเก่า จึงจะเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ยังต้องส่งไฟล์เวอร์ชั่นเก่าให้ลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่

การบันทึกไฟล์ Microsoft Word ให้รองรับ word 97-2003

แน่นอนว่าการบันทึกไฟล์เอกสารนี้ตะตค้องทำหลังจากที่ได้จัดเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะบันทึก

1. เปิดไฟล์เอกสาร word ที่ต้องการบันทึก

2. คลิกที่แท็บ ไฟล์ (File)

Sponsored Links

3. เลือกที่หัวข้อ บันทึกเป็น (Save As) และเลือกที่ เรียกดู (Browse)

4. ที่หน้าต่าง บันทึกเป็น (Save as) ให้แก้ไขช่อง บันทึกเป็นชนิด (Save as type) เป็น word 97-2003

5. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ และกำหนดชื่อไฟล์

6. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ หลังจากนั้นจะได้ไฟล์นามสกุล .doc ไฟล์นีร้ก็สามารถนำไปเปิดใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้แล้ว

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment