สำหรับลูกค้าหรือบริษัทที่ต้องการติดตั้งระบบ AD server, file server (file sharing) ในบริษัทใหม่ บนระบบ Windows Server เพื่อต้องการจัดข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยหลังการติดตั้งส่งมอบงาน ทางเรายินดีการันตี หรือ รับประกันงานหลังส่งมอบ 180 วัน ซึ่งหากติดปัญหา, เหตุขัดข้องในระบบที่ทางเราติดตั้ง ยินดีแก้ไขปัญหาที่เกินขึ้นโดยจะไม่เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใด และหากเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

รับวางระบบ File Server  | ระบบ Active Directory (AD)

รับติดตั้งระบบ Active Directory (AD) บน Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2

 • Install Active Directory Service
 • Create User account – สร้าง User พร้อมแยก Group ตามแผนก
 • Join Client – เพิ่ม computer เข้าระบบ ad
 • Manage Policy (ไม่เกิน 2 Policy) ยกตัวอย่าง
  • กำหนดสิทธิ์ User ไม่ให้เสียบ USB Flash Drive บนเครื่องได้ ยกเว้น ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือบุคคลตาที่ต้องการ
 • ไฟล์ PDF คู่มือการติดตั้ง, การสร้าง User, กำหนดสิทธิ์, การเพิ่มเครื่องคอมฯ, เพิ่ม User หรือ เครื่อง เข้า Policy ที่ได้กำหนดไว้

รับติดตั้งระบบ File Server
จัดการระบบการเข้าถึงไฟล์แชร์ แบ่งสิทธิ์แยกเป็น User Account หรือ เป็น Group User แยกเป็นสิทธิ์แก้ไขได้ สิทธิ์อ่านได้เท่านั้น หรือ เข้าไม่ได้

 • Configure and Populate the Operator Group – สร้าง User สำหรับใช้งาน และสำหรับจัดการสิทธิ์
 • Create Folder แบ่งเป็น Group ตามแผนก หรือตามที่ต้องการ
 • Manage Permission – กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานหรือแผนกต่างๆ ตามที่ต้องการของบริษัท
 • จัดการคัดกรองไฟล์ที่อนุญาติวางลงใน Folder Share ว่าให้สามารถที่จะวางไฟล์ประเภทไหนได้บ้าง
 • Map network drive to client
 • ไฟล์ PDF คู่มือการสร้าง User เพิ่ม, เพิ่มข้อมูล Folder และจัดการสิทธิ์ เพื่อให้หลังติดตั้งส่งมอบสามารถจัดการและดูแลได้เอง

รับติดตั้งโปรแกรม Express บนเครื่อง Server แถมฟรี ตั้งค่าระบบแชร์ไฟล์ และกำหนดสิทธิ์

 • Install Express on Server
 • Install Express on client
 • ไฟล์ PDF คู่มือการเพิ่มเครื่องคอมฯ ในการใช้งาน Express

windows-server-2008-r2-logo3windows-server-2012


Active Diretory เป็นเครื่องมือ ที่มีมากับ Windows Server Operating System โดยทำหน้าที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบ จากจุดศูนย์กลางโดยเครื่องมือของ Server Domain Controller ถ้าองค์กรที่มี User มาก ๆ นำ Active Directory มาใช้งาน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ User Environment อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวมโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม (มีมากับ Windows อยู่แล้ว ถ้าใช้ให้เป็น ปรับแต่งให้ดี ระบบก็จะมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อองค์กร)


Domain Name System server (DNS Server) เป็นเครื่องบริการแปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP ซึ่งการแปลงชื่อนี้อาจเกิดในเครื่อง local เอง จาก cache ในเครื่อง local หรือจากเครื่องบริการของผู้ให้บริการ เช่น watt.seas.virginia.edu เป็นชื่อเขต และ 128.143.7.186 เป็นเลขที่อยู่ของชื่อเขตนี้ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากชื่อเขตนั้นเป็นชื่อที่มนุษย์เข้าใจได้แต่เครื่องไม่เข้าใจ เมื่อระบุชื่อเขตแล้ว บริการชื่อเขตจะแปลชื่อภาษาอังกฤษนั้นให้เป็นเลขที่อยู่ตามกฎเกณฑ์ของอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งเพื่อให้เครื่องเข้าใจ


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ ที่ติดตั้ง TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่แจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway


Proxy server คือ เครื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องลูกกับอินเทอร์เน็ต เพราะเครื่องลูกในเครือข่ายทั้งหมดจะไม่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง เมื่อเครื่องลูกเรียกดูข้อมูล จะส่งคำขอให้เครื่อง Proxy server และค้นหาข้อมูลนั้นใน เครื่อง Proxy server ว่ามีหรือไม่ หากมีก็จะส่งกลับไปให้เครื่องลูก โดยไม่ออกไปหาจากแหล่งข้อมูลจริง เพราะข้อมูลนั้นถูกเก็บในหน่วยความจำของเครื่อง Proxy server แล้ว จึงเป็นการลดภาระของระบบเครือข่าย ที่จะออกไปนอกเครือข่ายโดยไม่จำเป็น


FTP (File Transfer Protocol) คือ เครื่องบริการการรับ-ส่งข้อมูล ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกเข้าใช้ แต่บางเครื่องอาจเป็นให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใช้ โดยใช้รหัสสมาชิก anonymous ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าเป็นรหัสผู้ใช้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม FTP คือโปรโตคอลสำหรับถ่ายโอนข้อมูล โดยเครื่องที่เปิดบริการ FTP จะเปิด TCP port 21 ไว้


Mail Server คือ เครื่องบริการรับ-ส่งจดหมายสำหรับสมาชิก บริการที่มีให้ใช้เช่น ส่งจดหมาย รับจดหมาย ส่ง attach file หรือการมี address book เป็นต้น ตัวอย่าง mail server ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น hotmail.com หรือ thaimail.com เป็นต้น

0