ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 ใน Microsoft Word เป็นค่าเริ่มต้น

7,920

Sponsored Links

วันนี้จะแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า Microsoft Word ให้หน้ากระดาษเป็น A4 เมื่อเริ่มสร้างเอกสารใหม่ทุกครั้ง ปกติแล้วจะต้องปรับขนาดให้เป็น A4 (210 X 297 mm) ทุกครั้ง โดยปกติแล้วจะเป็น letter 8.5 x 11 หากว่ากำหนดขนาดกระดาษที่ใช้งานบ่อยๆ ให้เป็นค่าเริ่มต้น ก็จะช่วยให้การจัดหน้าเอกสารนั้นไม่ต้องปรับใหม่

วิธีตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 เป็นค่าเริ่มต้น ใน Microsoft Word

โดยตัวอย่างนี้สามารถนำไปตั้งค่าใน Word ได้ทุกเวอร์ชั่น

1. ที่หน้าโปรแกรม Word ให้เลือกแท็บ เค้าโครง (Layout) > เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

เค้าโครง microsoft word

2. เลือกที่แท็บ กระดาษ (Paper) และกำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 (Paper size A4)

Sponsored Links

ตั้งค่าหน้ากระดาษ microsoft word

3. คลิกที่ปุ่ม ตั้งเป็นค่าเริ้มต้น (Set As Defalt)

4. คลิกปุ่ม ใช่ (Yes) เป็นการยืนยัน

หลังจากนั้ันให้ปิดโปรแกรมและลองสร้างเอกสารใหม่อีกครั้ง

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment