Browsing Tag

MS Word

วิธีการลบหน้าเอกสาร Microsoft Word ครั้งละหลายหน้า

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการลบหน้า เอกสาร Word ครั้งละหลายหน้าพร้อมกัน ซึ่งโดยปกติการลบหน้าเอกสาร word ที่ใช้งานกันก็ใช้วิธีลากคลุมข้อความ หรือ hi-light เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่เราต้องการจะลบ แล้วจากนั้นก็จะกดปุ่ม Delete…

สร้างจดหมายเวียนและพิมพ์ซอง Microsoft Word 2013/ 2016

สอนวิธีสร้างจดหมายเวียนและพิมพ์ซองจดหมายเวียน จดหมายเวียน คือ การสร้างจดหมายหลายๆฉบับโดยที่จะมีเนื้อหาเหมือนๆกันทุกฉบับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ชื่อและที่อยู่ของผู้รับนั้นๆ  ซึ่งหากเราต้องทำการพิมพ์หรือสร้างจดหมายให้กับผู้รับทุกๆคน…

วิธีสร้างหรือพิมพ์ซองจดหมายใน ms Word

วิธีปริ้น/พิมพ์ซองจดหมายใน ms Word บทความนี้จะเป็นเรื่องการปริ้นซองจดหมายใน Microsoft Word โดยนำไปใช้ได้ทั้ง Word 2010 2013 2016 ได้เช่นกันครับ ซึ่งการพิมพ์ซองจดหมายนี้ จะช่วยให้ง่ายในการพิมพ์หรือจัดหน้ากระดาษ สำหรับปริ้นซองจดหมาย

วิธีตั้งเวลา Auto save ใน Word, Excel, PowerPoint

วิธีตั้งเวลาบันทึกไฟล์อัตโนมัติใน Microsoft Office วันนี้มีทิปง่ายๆในการใช้งาน Microsoft Office โดยเป็นการตั้งค่า Auto Save หรือกำหนดให้บันทึกไฟล์อัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่เรากำหนด เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาที่ กำลังพิมพ์ข้อมูล…

วิธีใส่กรอบกระดาษ Microsoft Word หรือเพิ่มเส้นขอบกระดาษ

สำหรับสร้างเอการหรือทำเอกสารใน Microsoft Word เพื่อให้มีความสวยงาม ด้วยการเพิ่มเส้นขอบ หรือเพิ่มกรอบหน้ากระดาษ เช่น ปกรายงาน , หน้าเอกสารบางหน้า เป็นต้น การใส่กรอบก็จะเพิ่มให้เอกสารน่าอ่านมากขึ้น หรือเพิ่มลูกเล่นให้หน้าเอกสารสวยงาม

วิธีแทรกหัวกระดาษ Word แบบไม่แสดงหน้าแรก

วิธีแทรกหัวกระดาษ แบบไม่แสดงหน้าแรก ใน Word 2010, 2013 ในการเอกสาร หรือรายงานที่ต้องเพิ่มส่วนหัวกระดาษ ทุกคนที่ใช้งาน Microsoft Word เป็นประจำ น่าจะรู้วิธีแทรกหัวกระดาษกันเป็นอย่างดี…

วิธีการเปลี่ยนภาษาเมนูของ Word,Excel 2010 จากอังกฤษเป็นไทย

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนภาษาเมนู Microsoft Office 2010 โดยเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งการเปลี่ยนภาษานี้จะรวมทั้งเมนูคำสั่งต่างๆและคำอธิบายความช่วยเหลือของโปรแกรมด้วย…