วิธีใส่กรอบกระดาษ Ms. Word 2010

60,474

Sponsored Links

วิธีใส่กรอบกระดาษ Ms. Word 2010

การทำเอกสารใน Microsoft Word ให้มีความสวยงาม เช่น ปกรายงาน เป็นต้น และเพิ่มให้เอกสารน่าอ่านมากขึ้น หรือเพิ่มลูกเล่นให้หน้าเอกสารสวยงาม ซึ่งในโปรแกรม Word 2010 ก็มีตัวเลือกให้เลือกใช้อยู่หลายอย่าง ยกตัวอย่าง การใส่กรอบให้กระดาษ

การใส่กรอบกระดาษ Word 2012

  1. เปิด Microsoft word 2010 จากนั้นคลิกที่แท็ป Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) จากนั้นคลิกที่ Page Borders (เส้นขอบของหน้า)

Sponsored Links

nongit-page-border-word-01

  1. จากนั้นจะเปิดหน้า Borders and Shading (เส้นขอบและแรเงา) ให้คลิกที่แท็ป Page Border (เส้นขอบหน้ากระดาษ) จากนั้นตั้งค่ากรอบตามที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ OK (ตกลง)

nongit-page-border-word-02

  1. เพียงเท่านี้เราก็ได้กรอบใส่เอกสารสวยๆแล้วครับ

nongit-page-border-word-00

--- Sponsored Links ---

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More