รวม 60 คีย์ลัด Microsoft Excel ที่ผู้ใช้เอ็กเซลควรรู้ (Shortcut excel)

7,043

Sponsored Links

ทุกโปรแกรมจะมีคีย์ลัดเอาไว้เรียกใช้ฟังก์ชั่น และในระบบโปรแกรม Microsoft Excel ก็เช่นกัน วันนี้จะมาแนะนำ คีย์ลัด excel หรือ Shortcut เอาไว้ไปฝึกกดใช้งานให้คล่องมือ จะช่วยให้ใช้งานงานโปรแกรม excel ได้อย่างรวดเร็วแบบมือโปร การใช้คีย์ลัดนี้จะลดการลากเม้าส์ไปคลิกเมนูนั้นๆ แทนที่เราจะใช้เม้าส์ลากไปกดปุ่ม ก็เปลี่ยนมากดปุ่มลัดแทน ทำให้ไม่ต้องละมือจากแป้นพิมพ์

แนะนำปุ่มคีย์ลัด Excel เอาไปฝึกใช้งานกันให้คล่อง

Microsoft Excel Logo

กลุ่มที่ 1 จะเป็นปุ่มลัดเพื่อการจัดการไฟล์ Excel เบื้องต้น
1. Ctrl+F : ค้นหา
2. Ctrl+H : แทนที่
3. Ctrl+A : เลือกทุก Cell ในชีทปัจจุบัน
4. Ctrl+C : คัดลอก (Copy)
5. Ctrl+V : วาง (Paste)
6. Ctrl+X : ตัด (Cut)
7. Ctrl+S : Save ไฟล์
8. Ctrl+Z : ย้อนกลับ (Undo)
9. Ctrl+Y : ไปข้างหน้า (Redo)
10. Ctrl+O : เปิดไฟล์
11. Ctrl+N : เปิด(สร้าง)ไฟล์ใหม่ขึ้นมา
12. Alt+F4 : ปิด Excel
13. Ctrl+P : สั่ง Print

กลุ่มที่ 2 ปุ่มลัดเพื่อการปรับแต่งข้อมูล หรือ Format Cells

Sponsored Links

14.Ctrl+B : ทำตัวหนา
15.Ctrl+I : ทำตัวเอียง
16.Ctrl+U : ขีดเส้นใต้ Underscore
17.Ctrl+5 : ขีดค่าข้อมูล
18.Ctrl+1 :เข้าสู่ หน้ารวม Set Format
19.Ctrl+Shift+$ : เปลี่ยนเป็นรูปแบบ ค่าเงิน
20.Ctrl+Shift+!: เปลี่ยนเป็นรูปแบบ ตัวเลข
21.Ctrl+Shift+% : เปลี่ยนตัวเลขเป็น%
22.Ctrl+Shift+# : เปลี่ยนเป็นรูปแบบ วันที่
23.Ctrl+Shift+@ : เปลี่ยนเป็นรูปแบบ เวลา
24.Ctrl+Shift+_: เอาเส้นตารางออก
25.Ctrl+Alt+V+T หรือ Alt+E+S+T : นำรูปแบบของข้อมูลที่ copy มา ใช้(Paste Special by format)
26.Alt+Enter : ขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดียวกัน

กลุ่มที่ 3 ปุ่มลัดใช้แทนการพิมพ์สูตรและการกดคำสั่งจากเมนูแบบปกติ

27. Ctrl+; :พิมพ์วันที่ปัจจุบัน (Today)
28. Ctrl+Shift+; :พิมพ์เวลาปัจจุบัน
29. Ctrl+E :เติมข้อมูลอย่างรวดเร็ว (Flash Fill)
30. Ctrl+D :คัดลอกข้อมูลลงแถวด้านล่าง
31. Ctrl+R :คัดลอกข้อมูลไปใส่คอลัมน์ด้านขวา
32. Alt+; :เลือก Cell ที่ ไม่โดน Hide
33. Alt+= :Autosum
34. F4 :ทำซ้ำ , Fix cell
35. f9 :ให้สูตรคำนวณ Calculation
36. Shift+F3 :เปิดช่องใส่function (insert function)
37. Ctrl+’ :Copy+paste สูตรจากบรรทัดด้านบน *copy จริงๆนะ cell จะไม่เคลื่อน”
38. Ctrl+shift+” :Copy+paste ข้อมูลจากบรรทัดด้านบน(มาแต่ Value นะ)
39. Ctrl+K :สร้างHyperlink
40. Ctrl+F3 :เปิด Name Manager
41. Ctrl+T :สร้างตาราง (Table)
42. Alt+F1 :สร้างกราฟ (Chart)
43. Ctrl+Shift+L :สร้างที่กรองข้อมูล Filter
44. Ctrl+Alt+V :paste special
45. Ctrl+D :Duplicate (ปุ่มเดียวกับข้อ 30 แต่ทำงานต่างกันถ้าข้อมูลเป็นคนละ รูปแบบ ถ้าข้อมูลเป็น object เช่นพวกกราฟ หรือรูปภาพ ก็จะได้ผลลัพธ์แบบตัวอย่างนี้เลยจร้า)
46. Alt+F8 :open macro
47. Alt+F11 :เปิด VBA
48. Alt+down :Auto complete

กลุ่มที่ 4 ปุ่มลัดเพื่อการเคลื่อนที่

49. Shift +space เลือกข้อมูลทั้งแถว (ตาม cell ปัจุบันที่เรา คลิกอยู่)
50. Ctrl+Home ไปยัง Cell แรก ของ worksheet
51. Ctrl+End ไปยัง Cell สุดท้าย ของ worksheet
52. Ctrl+Shift+Home คลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยัง Cell แรก ของ worksheet
53. Ctrl+Shift+End คลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยัง Cell สุดท้าย ของ worksheet
54. Ctrl+Shift++ เพิ่ม Column หรือ แถว
55. Ctrl+ – ลบ Column หรือ แถว
56. Shift+F11 เพิ่ม new worksheet
57. Ctrl+PgUp/PgDn ไปยัง Work sheet ข้างหน้า/ก่อนหน้า
58. Shift+⬆️⬇️⬅️➡️ คลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยัง Cell ถัดไปตามลูกศรเลย (คล้ายการลากเมาส์คลุมข้อมูล)
59. Ctrl +⬆️⬇️⬅️➡️ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสุดท้ายของข้อมูลตามทิศทางของลูกศร
60. Ctrl+Shift+⬆️⬇️⬅️➡️ เลื่อนเคอร์เซอร์และคลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยังจุดสุดท้ายของข้อมูลตามทิศทางของลูกศร

--- Sponsored Links ---

เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment