วิธีเปลี่ยนรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง ใน Windows 10

3,623

Sponsored Links

หลายคนเมื่อเริ่มใช้งาน windows 10 ที่มักตั้งค่ากันก็คือตั้งวันที่และเวลา วันนี้จึงจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมง และแบบ 12 ชั่วโมง ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพราะยังมีหลายคนที่กำลังมองหา วิธีการตั้งเวลาให้เป็น 24 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ดูง่ายกว่าแบบ PM, AM ซึ่งมีบางคนไม่ค่อยชิน

วิธีเปลี่ยน Time Format ใน Windows 10

 1. คลิกขวาที่แถบ วันที่และเวลา ด้านมุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นเลือก Adjust date/time

 1. ภายใต้หัวข้อ Formats ให้คลิกเลือก Change date and time formats

Sponsored Links

 1. ให้ตั้งค่าในส่วน Short time คือส่วนเวลาที่จะแสดงบนแถบด้านล่าง Taskbar (ดูรูปแบบเวลาที่ข้อ 5)

 1. และหัวข้อ Long time คือส่วนที่จะแสดงตอนที่คลิกดูวันที่และเวลา (ดูรูปแบบเวลาที่ข้อ 5)

 1. เลือกรูปแบบเวลาตามที่ต้องการ
  • h:mm tt เป็นแบบ 12 ชั่วโมง ไม่มีเลขศูนย์นำหน้า มีตัวหนังสือ Am,Pm ตัวอย่าง ตัวอย่าง 8:30 AM, 8:30 PM
  • hh:mm tt เป็นแบบ 12 ชั่วโมง มีเลขศูนย์นำหน้า มีตัวหนังสือ Am,Pm ตัวอย่าง 08:30 AM, 08:30 PM
  • H:mm เป็นแบบ 24 ชั่วโมง ไม่มีเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่าง 8:30, 20:30
  • HH:mm เป็นแบบ 24 ชั่วโมง มีเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่าง 08:30, 20:30
 1. เพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบเวลากันได้แล้วครับ ง่ายใช่ไหมละ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More