วิธีใส่คำลงท้ายอีเมล Outlook.com หรือ Hotmail.com

31,314

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำคนที่ใช้งาน อีเมล Outlook.com หรือ Hotmail.com โดยเป็นการตั้งค่าลายเซ็นอีเมล หรือ คำลงท้ายอีเมล บนเว็บเมล Outlook.com เพื่อแนบข้อมูลต่างๆของผู้ส่งไว้ด้านล่างข้อความที่ส่ง เช่น รูปภาพ เว็บไซต์ โปรโมทชั่นของร้าน เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องค่อยพิมพ์เองทุกครั้งที่ส่งเมล แต่สำหรับคนที่ใช้งาน Microsoft Outlook ก็สามารถคลิกดูได้ที่ วิธีตั้งค่าลายเซ็นใน MS Outlook

วิธีใส่ลายเซ็น หรือ คำลงท้ายอีเมล Hotmail.com

  1. ที่หน้าเว็บเมลให้ทำการ คลิกที่ Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Options (ตัวเลือก)

Sponsored Links

  1. ภายใต้ Options ให้เลือก Mail > Layout (เคร้าโครง) > Mail signature (ลายเซ็นอีเมล)

  1. ที่หน้า Mail signatures ให้ทำการตั้งค่าใส่ข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งมีเครื่องมือให้ใช้งาน เช่น แนบรูปภาพ, แนบลิ้งค์, ตั้งค่าฟอนต์, สีข้อความ เป็นต้น และ เลือกแนบลายเซ็นแบบอัตโนมัติ ทั้งการสร้างเมลใหม่ และการตอบกลับ หรือส่งต่อเมล หากเสร็จแล้วคลิกที่ Save

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย ให้ทดสอบสร้างเมลดูครับ แล้วจะเห็นว่ามีการแนบลายเซ็นมาที่ด้านล่างให้เรียบร้อย

--- Sponsored Links ---

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More