วิธีสั่งปริ้น PowerPoint แบบให้มีเพียงข้อความ ไม่เอารูปภาพ

4,818

Sponsored Links

หลายคนที่กำลังทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) ใน PowerPoint เพื่อไปนำเสนอให้ลูกค้า, นำเสนอภายในหน่วยงาน หรือนำเสนอให้อาจารย์ ซึ่งการนำเสนอนั้นก็ต้องมีเอกสารประกอบเพื่อเป็นเอกสารให้ผู้ที่เข้าร่วมนั้นจดบันทึกและดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นในเข้าร่วมพรีเซน วันนี้มีวิธีปริ้นสไลด์ PowerPoint ให้ทีเพียงข้อความ ไม่ให้มีรูปภาพออกมาด้วย เพราะถ้าจะสั่งปริ้นออกมาทั้งสไลด์ สไลด์มีหลายๆ หน้าก็จะใช้กระดาษเยอะ ดังนั้นเราสามารถที่จะสั่งปริ้นออกมาเพียงข้อความในสไลด์ได้ โดยที่รูปภาพและการจัดสไลด์ไม่ถูกปริ้นออกมาด้วย

ปริ้นสไลด์ PowerPoint แบบเค้าร่าง (Outline)

  1. ที่หน้า PowerPoint ให้คลิกแถบ File (ไฟล์) เลือก Print (พิมพ์)

  1. จากนั้นคลิกเลือก Full Page Slides (สไลด์แบบเต็มหน้า) ภายใต้หัวข้อ Print Layout (เค้าโครงเหมือนพิมพ์) ให้เลือก Outline (เส้นกรอบ)

Sponsored Links

  1. สังเกตที่ทางหน้าต่างด้านขวาก็จะเห็นตัวอย่างก่อนปริ้น ก็จะเห็นเพียงข้อความอย่างเดียว โดยแบ่งตามหัวข้อสไลด์นั้นๆ

  1. เมื่อเป็นที่น่าพอใจแล้วก็สั่งปริ้นได้เลยครับ

เพียงแค่นี้ก็นำสไลด์ที่สั่งปริ้นสไลด์ PowerPoint แบบเค้าร่างไปแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วม

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment