การใช้สูตร Excel ฟังก์ชั่น IF หลายเงื่อนไข หรือ IF ซ้อน IF

63,954

Sponsored Links

การใช้สูตร Excel ฟังก์ชั่น IF หลายเงื่อนไข หรือ IF ซ้อน IF

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทคำนวณ ซึ่งมีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งานเยอะ และวันนี้มีตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น IF แบบหลายเงื่อนไข มาให้ดูกันครับ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือ การเรียน

หากใครที่เคยเรียน Excel จะคุ้นกับการจัดเกรดจากคะแนนดิบของนักเรียน แต่ผ่านมานานแล้วหากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ ก็ทำให้ความจำลบเลือน หรือคืนอาจารย์ที่สอนไปเรียบร้อยแล้ว ^^

ตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณยอดขาย ของพนักงานงาน เพื่อคิดเปอร์เซ็น (%) คอมมิชชั่น ให้พนักงานขายตามยอดขายของแต่ละคน

เงื่อนไขการคิด % คอมมิชชั่น
เงื่อนไขที่ 1 ยอดขายมากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 จะได้ 20%
เงื่อนไขที่ 2 ยอดขายมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 จะได้ 10 %
เงื่อนไขที่ 3 ยอดขายน้อยกว่า 50,000 ได้ 5 %

excel-if-01

Sponsored Links

ซึ่งการใช้งานฟังก์ชั่น IF สามารถเขียนสูตรได้ 2 แบบ จากตัวอย่างจะพิมพ์สูตรที่เซลล์ C2

แบบที่ 1 “=IF(B2<50000,5,if(b2<100000,10,20))>”

แบบที่ 2 “=IF(B2>=100000,20,IF(B2>=50000,10,5))”

excel-if-03
จากตัวอย่าง อธิบายสูตรว่า
เงื่อนไขที่ 1 ถ้าหาก B2 มากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ให้เป็น 20
เงื่อนไขที่ 2 ถ้าหาก B2 มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ให้เป็น 10
เงื่อนไขที่ 3 ถ้าหากไม่ใช่ให้เป็น 5

หลังจากที่พิมพ์สูตรในช่องเซลล์ C2 เสร็จแล้ว ให้คลิกลากที่มุมเซลล์ C2 ลงไปด้านล่าง เพื่อ Copy สูตรคำนวณในช่องเซลล์ถัดไปตามที่ต้องการ

excel-if-04

เสร็จเรียบร้อยครับ การใช้งานงานสูตร Excel IF หลายเงื่อนไข

--- Sponsored Links ---

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More