วิธีสร้าง Zip ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Windows 10 แบบไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเสริม

49,845

Sponsored Links

บทความความนี้จะมาแนะนำวิธีการ Zip ไฟล์ หรือ Zip โฟลเดอร์ใน Windows 10 ซึ่งการบีบอัดไฟล์นั้นจะช่วยให้ลดพื้นที่การใช้งานฮาร์ดดิสและช่วยให้ขนาดไฟล์และโฟลเดอร์นั้นมีขนาดเล็กลง ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลผ่านการส่งเมลหรือย้ายผ่าน network, usb drive ได้ง่ายขึ้น โดยใน Windows 10 นั้นสามารถใช้งานผ่าน File Explorer ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเลย

วิธีการส้ราง Zip ไฟล์ใน Windows 10

สำหรับวิธีการสร้างไฟล์นี้ก็สามารถทำได้เลย โดยที่ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 นั้นไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Zip ไฟล์อื่นๆเลย

  1. เปิดไปที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ zip จากนั้นให้เลือกไฟล์ ซึ่งจะเลือกเฉพาะบางไฟล์ที่อยู่ใน Folder ก็ทำได้

  1. จากนั้นคลิกขวาไฟล์ที่ได้ทำการเลือกไว้ และให้เลือก Sent toCompressed (zipped) folder

Sponsored Links

Compressed (zipped) folder

  1. และก็ให้รอสักครู่ โดยระยะเวลานั้นก็ขึ้นกับขนาดของไฟล์ที่ทำการ Compressed

Compressed

  1. เมื่อทำการ zip ไฟล์ เสร็จแล้วก็จะให้ตั้งชื่อไฟล์ และนำไฟล์ไปใช้งานได้ตามสะดวก

โดยการ zip ไฟล์นั้นยังสามารถเลือกได้จากแถบเมนู Ribbon ด้านบนได้อีกช่องทาง โดยการคลิกเลือกไฟล์และคลิกแถบ Share > คลิกเลือก Zip

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment