Browsing Tag

Zip File

วิธีสร้าง Zip ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Windows 10 แบบไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเสริม

บทความความนี้จะมาแนะนำวิธีการ Zip ไฟล์ หรือ Zip โฟลเดอร์ใน Windows 10 ซึ่งการบีบอัดไฟล์นั้นจะช่วยให้ลดพื้นที่การใช้งานฮาร์ดดิสและช่วยให้ขนาดไฟล์และโฟลเดอร์นั้นมีขนาดเล็กลง ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลผ่านการส่งเมลหรือย้ายผ่าน network, usb drive…

Zip ไฟล์พร้อมกำหนด Password สำหรับแตกไฟล์ด้วย WinRAR

บีบไฟล์พร้อมตั้ง Password ด้วย WinRAR วันนี้มีวิธีการบีบไฟล์ .rar หรือ .zip ด้วยโปรแกรม WinRAR ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยและใช้งานกันอยู่บ้างแล้ว ซึ่งบทความนี้จะเป็นการบีบไฟล์พร้อมกับกำหนด หรือตั้ง Password โดย password นี้จะเป็น password…