วิธีลบข้อมูล Backup ใน iTunes ที่เคยสำรองไว้ใน Windows

19,751

Sponsored Links

คนที่ใช้งานมือถือ iPhone หรือ iPad และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 หรือ Windows 7 ก็แล้วแต่ เพื่อใช้ Backup ข้อมูล iPhone โดยผ่าน iTunes ซึ่งอาจจะมีการ backup หลายรอบหรือหลายเครื่อง และต้องการที่จะ “ลบ ข้อมูล backup ใน iTunes” เพราะมีการ Sync ไว้หลายครั้งจึงทำให้พื้นที่ Windows ในส่วนของไดรฟ์ C เต็ม

วิธีลบข้อมูล Backup ใน iTunes

โดยค่าเริ่มต้นของโปรแกรม iTunes จะทำการเก็บข้อมูลที่ Backup มาจาก iPhone ไว้ที่ไดรฟ์ C ในโฟลเดอร์ “C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup” ดังนั้นหากเครื่องมีประวัติการ Backup ข้อมูลในเครื่อง iPhone หลายครั้งก็จะยิ่งทำให้พื้นที่ไดรฟ์ C นั้นเต็วเร็วไปด้วย

เก็บข้อมูลที่ Backup จาก iPhone

ลบประวัติ Backup เครื่อง iPhone ใน iTunes

  1. ที่หน้าต่างของโปรแกรม iTunes ให้คลิกแถบ Edit (แก้ไข) แล้วเลือก Preferences.. (การตั้งค่า)

Sponsored Links

โปรแกรม iTunes

  1. ที่หน้าต่างของ Preference ให้คลิกหัวข้อ Devices (อุปกรณ์) แล้วก็จะเห็นประวัติการ Sync สำรองข้อมูล

Devices Preference

  1. เลือกรายการที่ต้องการ Delete ออกจากเครื่อง จากนั้นคลิกปุ่ม Delete Backup (ลบข้อมูลสำรอง)

Delete Backup

  1. จะมีหน้าต่างให้ยืนยันอีกคร้งเพื่อความแน่ใจ คลิกปุ่ม Delete (ลบ) เพื่อยืนยันที่จะลบ

Delete Backup iTunes

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ หากมีข้อมูล backup ที่ต้องการลบอีกก็ทำเหมือนกันครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment