สูตรคำนวณอายุ หรือ อายุงาน วัน/เดือน/ปี ใน Excel

429,164

Sponsored Links

การใช้สูตรคำนวณอายุ หรือ อายุงาน วัน/เดือน/ปี ใน Excel

สูตร Excel นี้เป็นการคำนวณอายุ จากวัน/เดือน/ปี โดยใช้ฟังก์ชัน “DATEDIF” ซึ่งเป็นสูตรที่นิยมนำมาใช้คำนวนหาอายุ  เช่น หาอายุงานของพนักงาน จากที่เริ่มงาน จนถึงวันปัจจุบัน หรือนำไปใช้กับการอายุในกรณีอื่นๆ

ฟังก์ชัน DATEDIF มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ครับ

  1. เปิดไฟล์ Excel หรือ เตรียมข้อมูล วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการคำนวน

nongit-excel-year-05

รูปแบบการใช้ฟังก์ชัน คือ =DATEDIF(เซลวันที่ที่ต้องการคำนวณ,TODAY(),”รูปแบบการแสดงผล”)

  1. สูตรการคำนวณอายุปี คือ =DATEDIF(E3,TODAY(),”Y”)

Sponsored Links

nongit-excel-year-02

  1. สูตรการคำนวณอายุเดือน คือ =DATEDIF(E3,TODAY(),”YM”)

nongit-excel-year-03

  1. สูตรการคำนวณอายุวัน คือ =DATEDIF(E3,TODAY(),”MD”)

nongit-excel-year-04

  1. หลังจากที่ใส่ใส่สูตรครบตามเซล วัน/เดือน/ปี ให้คลิกเม้าคลุมช่อง วัน/เดือน/ปี (ตามตัวอย่างคือ F3,G3,H3) แล้วลากลงไปจนสุดตารางที่ต้องการคำนวณ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

nongit-excel-year-06

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment