การทำภาพเคลื่อนไหว เข้า ออก ใน PowerPoint 2010 / 2013

37,976

Sponsored Links

วันนี้มีวิธีภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 2010 / 2013 มาฝากครับ โดยเป็นการทำแบบ ให้ภาพเคลื่อนไหว เข้า และก่อนเปลี่ยนหน้าก็จะเป็นภาพ เคลื่อนไหว ออก ซึ่งโดยส่วนมากการทำสไลด์ใน PowerPoint มักจะทำวัตถุเคลื่อนไหวเข้าเพียงอย่างเดียว และอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทราบว่าสามารถตั้งค่าให้ วัตุถเคลื่อนไหวทั้งเข้าและออกได้

วิธีการทำภาพเคลื่อนไหวเข้าออก PowerPoint

การทำพรีเซ็นเพื่อให้น่าสนใจ ก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจกับพรีเซ็นสเตชั่น ทำให้การนำเสนอเข้าถึงผู้เข้าร่วมได้เพิ่มมากขึ้น เพราะหากพรีเซ็นไม่น่าสนใจก็ทำให้สินค้าหรือสิ่งที่กำลังนำเสนอทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ทราบเนื้อหา เรามาเริ่มกันเลยครับ

  1. เปิด Microsoft PowerPoint ขึ้นมาครับและสร้างงานนำเสนอปล่าว หรือจะใช้แบบธีมก็ได้ครับ
  2. สร้างข้อความหรือวัตถุตามที่ต้องการ

pw1

  1. เพิ่มภาพเคลื่อนไหว “เข้า” ให้ข้อความหรือวัตถุที่สร้าง ตามต้องการ

Sponsored Links

pw

  1. ปรับแต่งการเคลื่อนไหว แล้วก็ได้ภาพเคลื่อนไหวเข้าเรียบร้อยครับ

pw2

  1. ต่อไปคือการทำภาพเคลื่อนไหว ออก เมื่อต้องการเปลี่ยนหน้าการนำเสนอ เริ่มจากคลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่ต้องการแล้วคลิก “เพิ่มภาพเคลื่อนไหว” แล้วเลือกในส่วน ภาพเคลื่อนไหว “ออก” และทำการปรับแต่งการเคลื่อนไหว เหมือนข้อ 4.

wp4

  1.  เพียงเท่านี้เราก็จะได้ PowerPoint ไปพรีเซ็นแบบสวยๆแล้วครับ

wp5

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment