Browsing Category

Windows Server

การติดตั้ง Windows Server | การตั้งค่า Windows Server | วิธี Setup , วิธี Config Windows Server

ติดตั้ง SQL Server 2016 Management Studio

รีวิวการติดตั้ง Microsoft SQL Server Management Studio สำหรับคนที่ใช้งาน sql server อยู่ครับ และยังไม่มีโปรแกรมที่จะเชื่อมต่อเข้ามาจัดการ data ก็จะเป็นจำเป็นต้องมี Management Studio เพื่อเข้าไปจัดการ data หรือ user ครับ…
Read More...

วิธีการติดตั้ง SQL Server 2016 Express Edition แบบละเอียดครับ

รีวิวการลง  SQL Server 2016 Express สำหรับคนที่ต้องใช้งาน SQL Server ในการสร้าง Data base ต่างๆ ไม่ว่าใช้เป็นฐานข้อมูลของโปรแกรม หรือต้องใช้กับโปรแกรม หรือ Software Solution ต่างที่จำเป็นต้องมี SQL Server เป็นการจัดการฐานข้อมูลให้
Read More...

วิธีติดตั้ง Windows Server 2016 Standard / DataCenter

สำหรับบทความนี้เป็นการรีวิวการติดตั้ง Windows Server 2016 ที่เป็นระบบ OS สำหรับเครื่อง Server โดยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ณ วันที่ทำบทความนี้ ซึ่งขั้นตอนการลงก็ไม่ต่างจากตัวเก่าสักเท่าไร จะว่าเหมือกันเลยก็ได้ครับ และมีหน้าตาที่เหมือนกับ Windows…
Read More...

เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2

เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2 สำหรับบริษัทที่ใช้งานเครื่อง Server แล้วติดตั้ง Windows Server 2012 R2 โดยปกติเครื่อง server มักจะไม่ใช้หน้าจอในการเข้าตั้งค่า จะนิยมใช้งานผ่าน Remote Desktop…
Read More...

การติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2

วิธีการติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2 ตอนที่ทำงานที่บริษัทหรืออยู่ภายในองค์กร จะสามารถใช้งาน การแชร์ไฟล์ แชร์ปริ้นเตอร์ กับเพื่อนร่วมงาน หรือโปรแกรมภายใน ต่างๆ แต่หากต้องการใช้งานจากภายนอกบริษัท เช่น ที่บ้าน ร้านกาแฟ…
Read More...

การติดตั้ง Active Directory บน Windows Server 2012/R2 (ภาษาไทย)

การติดตั้ง Domain Controller บน Windows Server 2012/R2 Active Directory Domain Services (ADDS) เป็น Roles ที่อยู่บน Windows Server อยู่แล้วครับ รวมทั้ง Windows Server 2012 และ 2012 R2 ก็ด้วยเช่นกัน ซึ่ง Active Directory…
Read More...

การติดตั้ง windows server 2012 , 2012 R2 แบบ Step by Step

วิธีการติดตั้ง windows server 2012 หรือ 2012 R2 โดยการติดตั้งนี้เป็นการทดสอบ ซึ่งผมติดตั้งเลือกติดตั้ง Windows Server 2012 Standard (Server with GUI) โดยติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Hyper-V ที่รันบน Windows 8.1…
Read More...