วิธีการ Map Network Drive ใน Windows 10 / 8.1 และ Windows 7

66,552

Sponsored Links

คนที่ใช้งานไฟล์ข้อมูลร่วมกันภายใน Network โดยการเปิดแชร์ไฟล์แต่มักจะมีปัญหาว่าเข้าไปที่หน้า Network หรือ My network แล้วชอบไม่แสดงชื่อเครื่องคอมฯ ที่แชร์ข้อมูลไว้ บทความนี้จะมาแนะนำ วิธี Map Drive ใน Windows 10, 8.1 และ Windows 7 โดยใช้ “Map Network Drive” ที่อยู่ในฟังก์ชั่นของการตั้งค่า network ของ Windows โดยการทำ map ไดร์ จะช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นสะดวกใช้งานไฟล์แชร์ได้ง่ายกว่าเดิม

วิธี Map Drive ใน Windows 10

ตัวอย่างนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำใน Windows 10 แต่จะมีการอ้างอิงบางขั้นตอนที่เหมือน ๆ กันโดยจะมีข้อมูลบอกสำหรับ Windows 8.1 และ Windows 7 ไว้ด้วย

  1. ที่หน้า Desktop ให้เปิด This PC จากนั้นที่หน้าต่างของ This PC ให้คลิกแถบ Computer แล้วให้คลิกเลือก Map network drive

รูปตัวอย่างการ Map Drive ใน Windows 10

  1. และยังสามารถคลิกขวาที่ This PC แล้วเลือก Map network drive ได้อีกเช่นกัน (ปล. ขั้นตอนนี้จะใช้ได้ใน Windows 8.1 และ Windows 7 ด้วย)

รูปตัวอย่างการที่สอง Map Drive ใน Windows 10

  1. จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง “Map network drive” เลือก Drive: ได้ตามต้องการ และที่ช่อง Folder: ให้ทำการใส่ข้อมูลของเครื่องคอมฯหรือเซิฟเวอร์ที่แชร์ไฟล์ไว้แล้ว
    • กรณีที่เราทราบชื่อ Folder ก็ให้ระบุชื่อของ Folder นั้นไปด้วย ยกตัวอย่างเป็น “\\server name\folder หรือ “\\computer name\folder” แล้วคลิกปุ่ม Finish
    • และหากไม่ทราบชื่อหรือจำชื่อของ Folder ไม่ได้ ก็ให้ใส่เพียงชื่อเครื่อง ตัวอย่าง “\\Server name” หรือ “\\Computer name” แล้วคลิกปุ่ม Browse… แล้วเลือก Folder ที่ต้องการ ตามด้วยคลิก Finish

Sponsored Links

รูปตัวอย่างที่สาม การ Map Drive ใน Windows 10

  1. หลังจากนั้นไดร์ของ File share ก็จะแสดงในหน้า This PC แล้วครับ

การ Map Drive กรณีที่มีการกำหนด User และ Password

โดยการกำหนดสำหรับการแชร์ไฟล์โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลไว้ นั้นคือตั้ง User และ Password ไว้ ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้ Folder ที่เปิดแชร์ไว้ได้นั้นก็ต้องมี user และ รหัส

  1. โดยขั้นตอนนั้นก็ให้ทำเหมือนข้อ 1 ถึง 3 แต่ที่ข้อ 3 นั้นให้เลือกที่ช่อง (/) Connect using different credentials ด้วย แล้วก็คลิกปุ่ม Finish

รูปตัวอย่างที่สี่การ Map Drive ใน Windows 10

  1. จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password ก็ให้ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จแล้วก็คลิก Ok เพียงเท่านี้ Map network drive ก็จะเพิ่มลงในส่วนของหน้า This PC หรือ Computer

รูปตัวอย่างที่ห้า การ Map Drive ใน Windows 10

ต่อไปนี้หากต้องการเข้าใช้งานข้อมูลผ่านการแชร์ไฟล์ก็ไม่ต้องไปค้นหา Server ก่อนอีกแล้ว เพราะเราสามารถเปิด This PC แล้วก็เข้าไดร์ Z: หรือ X: ตามที่ได้กำหนด Map network drive ไว้ ง่ายๆแสนง่าย

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment