วิธีการ Join Domain เครื่อง Client Windows 10 / 8.1 และ Windows 7

46,074

Sponsored Links

บทความนี้เราจะมาพูดต่อกันเรื่องวิธี Join Domain ของเครื่องลูกที่เป็น Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 7 เพื่อ Join เครื่องลูกข่ายเข้าสู่ระบบ Domain Controller ซึ่งให้สามารถคบวคุมและข้อกำหนดต่างจากเครื่อง Server ได้ โดยเวอร์ชั่นของ Windows นั้นต้องเป็น Professional ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้ เพราะถ้าเป็น Windows Home นั้นจะไม่สามารถเลือก Member of domain ได้เลย

วิธี Join Domain ใน Windows เครื่องลูกข่าย

หลังจากที่ไอทีได้ทำการติดตั้ง Active Directory เสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการ Join เครื่องลูกเข้า AD Server เพื่อบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายที่อยู่ภายใน network ซึ่งบทความนี้จะเป็นการทำใน Windows 10 กับ Windows 8.1 และ Windows 7

วิธี Join Domain ใน Windows 10

 1. ที่หน้าจอของ Windows 10 ให้คลิกเปิดไปที่ Start เลือก Settings

รูปตัวอย่างที่ 1 วิธีการ Join Domain ใน Windows 10

 1. เลือก Accounts > ตามด้วยคลิก Access work or school > คลิก Connect

รูปตัวอย่างที่สอง วิธีการ Join Domain ใน Windows 10

 1. จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกเลือก join a local Active Directory domain

รูปตัวอย่างที่สาม วิธีการ Join Domain Windows 10

 1. ให้ใส่ชื่อ NetBIOS name ของ Domain แล้วคลิกปุ่ม Next

รูปตัวอย่างที่สี่ วิธีการ Join Domain Windows 10

 1. ใส่ข้อมูล Domain Admin หรือ Administrator ของ Domain เสร็จแล้วก็คลิก Ok

รูปตัวอย่างที่ห้า วิธีการ Join Domain Windows 10

 1. หากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีหน้าต่างให้กำหนดสิทธิ์ของ Local Account หน้านี้ให้คลิกเลือก Skip ไป (ปล. แต่ถ้าขึ้น error อะไรก็ลองตรวจสอบได้ตามวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ด้านล่างของบทความครับ)

รูปตัวอย่างที่หก วิธีการ Join Domain Windows 10

 1. คลิกปุ่ม Restart now เป็นอันจบ

รูปตัวอย่างที่เจ็ด วิธีการ Join Domain Windows 10

Sponsored Links

 1. เครื่องเปิดมาอีกครั้งก็ให้ Sign in ด้วย Domain User ได้เลยครับ

รูปตัวอย่างที่แปด วิธีการ Join Domain Windows 10

วิธี Join Domain ใน Windows 8.1 และ Windows 7

 1. ที่หน้า Desktop ของ Windows 7 ให้คลิกขวาที่ Computer แล้วเลือก Properties (ส่วน Windows 8.1 คลิกขวาที่ This PC > เลือก Properties)

 1. จากนั้นภายใต้หัวข้อ Computer name, domain, and workgroup settings ให้คลิก Change settings

รูปตัวอย่างที่สอง การ Join Domain Windows 7

 1. ที่แถบ Computer Name ให้คลิกปุ่ม Change

รูปตัวอย่างที่สาม การ Join Domain Windows 7

 1. หัวข้อ Member of ให้ทำการคลิกเลือก Domain แล้วใส่ชื่อ domain ตามด้วยคลิกปุ่ม Ok

รูปตัวอย่างที่สี่ การ Join Domain Windows 7

 1. จะมีหน้าต่างถาม Username และ Password Administrator หรือ Account บน AD ที่มีสิทธิ์เพิ่มเครื่องลูกข่าย ใส่ให้เรียบร้อยแล้วคลิก Ok

รูปตัวอย่างที่ห้า การ Join Domain Windows 7

 1. หากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีข้อความแบบตัวอย่าง คลิก Ok และ Ok (ปล. แต่ถ้าขึ้น error อะไรก็ลองตรวจสอบตามวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ด้านล่างโพสนี้ครับ)

รูปตัวอย่างที่หก การ Join Domain Windows 7

 1. แล้วก็ Restart now เครื่องลูก เมื่อเครื่องเปิดมาอีกครั้งก็สามารถ Login in เข้าใช้งานด้วย Domain user ได้เลยครับ

รูปตัวอย่างที่เจ็ด การ Join Domain Windows 7

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีที่ Join domain ไม่ผ่าน

 • ที่เครื่องลูกให้ ปิดการทำงานของ IPv6
 • กำหนด DNS Server ให้กับเครื่องลูกข่ายชี้ไปที่เครื่อง Server
 • ตรวจสอบว่าเครื่อลูกข่ายและเครื่องแม่ข่ายสามารถเชื่อมต่อกันได้ไหม จะใช้วิธีสั่ง ping จาก Client ไปที่ server ก็ได้
 • ใส่ชื่อ domain แบบ Full เช่น example.local

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment