รีวิวการติดตั้ง SharePoint Server 2016 บน Windows Server 2016

2,684

Sponsored Links

วิธีการติดตั้ง SharePoint Server 2016

บทความนี้จะแนะนำการติดตั้งสำหรับคนที่ต้องการใช้งาน หรือ กำลังอยากลองติดตั้งใช้งานตัว SharePoint เพื่อนำเสนอผู้บริหาร หรือหน่วยงานเพื่อนำระบบ web application เข้ามาใช้งานในองค์กร เพื่อจัดเก็บเอกสารหรือทรัพยากรอื่นๆ และ solution อื่นๆ ขึ้นกับองค์กรนั้นๆ

โดยการติดตั้งนี้ก็ให้เตรียมระบบต่างๆ ให้เรียบร้อย

Hardware Requirements และ Software Requirements สำหรับ Application Server + Web Server + SQL Server สามารถดูได้ที่ technet.microsoft.com

ถัดมาคือ Permission ของ Account ที่จะใช้ติดตั้ง SharePoint

 • SQL Server Service Account เป็น user ที่สามารถ run sql server ได้
 • SharePoint Setup Administrator เป็น user สำหรับ setup SharePoint 2016 โดยให้อยู่ใน loacal administrators ของ server เครื่องนั้นๆที่จะติดตั้ง
 • และสิทธิ์สำหรับสร้าง data base ใน sql server โดยต้องมี securityadmin และ dbcreator 
 • SharePoint Farm Account เป็น user ที่ใช้สำหรับจัดการ Configure และ manage server farm / ใช้ Run Microsoft SharePoint Foundation Workflow Timer Service

Software Requirements ที่ต้องติดตั้งให้เรียบร้อย

เมื่อครบทุกอย่างแล้วก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยครับ

 1. เปิดไฟล์ setup.exe จากนั้นให้ใส่ Product key ของ SharePoint 2016
  • Enterprise: NQGJR-63HC8-XCRQH-MYVCH-3J3QR
  • Standard: RTNGH-MQRV6-M3BWQ-DB748-VH7DM
  • 180 days

 1. กด install now

 1. รอติดตั้ง

 1. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จากนั้นเลือกถูกที่ Run the SharePoint Products Configuration Wizard เพื่อสร้าง Farm

 1. ที่หน้า SharePoint Products Configuration Wizard กด Next

 1. กด Yes ยืนยัน restart service

Sponsored Links

 1. เลือก Create a new server farm กด next

 1. มาถึงหน้านี้ในส่วนของ Specify configuration database settings ให้ใส่ Database server name และ ใส่ user password สำหรับ access data base

 1. กำหนด Passphrase

 1. เลือก Single-Server Farm สำหรับ Server เครื่องเดียว และหากมี server หลายเครื่องโดยแยก Application server role ก็ให้เลือกตาม Role ที่กำหนดไว้

 1. กำหนด Port สำหรับ Central Administration Site โดยที่ต้องไม่ซ้ำกับ service อื่นๆ และเลือก authentication provide ตามที่ต้องการ

 1. หน้าสรุปข้อมูลต่างๆที่จะตั้งค่า

 1. รอครับ

 1. Configuration successful เมื่อเสร็จแล้วจะได้ข้มูลที่ได้ทำการตั้งค่าไป และ data base ที่สร้าง

 1. หลังจากกด Finish จะเข้าหน้า SharePoint 2016 Central Administration

 • เสร็จแล้วครับ หลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของการสร้าง Web Application สร้าง Site ต่อไป

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment