แนะนำวิธีเปลี่ยน Port ของ SQL Server 2016 ให้เป็นพอร์ตตามที่เรากำหนดเอง

5,213

Sponsored Links

วิธีเปลี่ยน Port ใน SQL Server 2016

สำหรับคนที่ดตั้งใช้งานระบบ SQL Server แล้วต้องการที่จะกำหนด Port ให้เป็นตามที่เราต้อง โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น Port: TCP 1433 / UDP 1434 ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็น port ที่เรากำหนดได้ เพื่อป้องการแฮ็กจากคนที่ไม่ประสงค์ดี หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่ต้องเปลี่ยน

  1. ให้เปิดไปที่ StartMicrosoft SQL Server 2016Configuration Tools > เลือก SQL Server 2016 Configuration Manager

  1. ที่หน้า SQL Server 2016 Configuration Manager ให้เลือกไปที่ SQL Server Network Configuration > Protocols for MSSQLSERVER

Sponsored Links

  1. คลิกขวาที่ TCP/IP เลือก Properties

  1. ที่หน้า TCP/IP Prooerties เลือกแถบ IP Addresses ให้เลื่อนลงมาที่ IPAll และกำหนด Port ตามที่ต้องการที่ช่อง TCP Port เสร็จแล้วคลิก Ok

  1. กลับมาที่หน้า SQL Server 2016 Configuration Manager เลือกไปที่ SQL Server Service แล้วให้ Restart SQL Server 1 ครั้งครับ

  • เรียบร้อยครับ เราก็จะได้ Port ที่เรากำหนดไว้แล้ว

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment