Browsing Tag

Outlook 2010

วิธีลบ Profile หรือ E-mail account ใน Microsoft Outlook

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบ E-mail account ใน Microsoft Outlook เพื่อไม่ให้มีข้อมูลเดิมของอีเมลบัญชีเดิมที่เคยใช้งาน และต้องการเพิ่มเมลใหม่แทนเมลเดิมเพราะ Outlook สามารถที่จะลบหรือเพิ่มบัญชีได้อยู่เสมอตามความต้องการของผู้ใช้งาน…

ตั้งค่าอีเมล์ Yahoo แบบ POP3 ใน Microsoft Outlook 2013 / 2016

วิธีเพิ่ม Yahoo ใน Microsoft Outlook แบบ POP3 สำหรับคนที่ใช้งานเมล์ของ @yahoo.com หรือ @yahoo.co.th ที่กำลังหาขั้นตอนการเพิ่มลงในโปรแกรม outlook อยู่นั้น ก็สามารถดูขั้นตอนการตั้งค่าจากบทความนี้ได้เลยครับ…

วิธีเพิ่มอีเมล์บริษัทแบบ POP3/IMAP ใน MS Outlook 2010-2016

สอน Add E-mail ของบริษัทใน Microsoft Outlook การติดต่อสื่อสารกันระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือ ระหว่างบริษัทกับบริษัท จะใช้อีเมล์ที่จดเป็นโนเมนของตัวเอง เช่น @yourname.co.th หรือ @yourname.com เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้งานกันในรูปแบบของ POP3…

การสร้างอีเมลใหม่ (New Email) และส่ง Microsoft Outlook 2013 – 2019

สำหรับคนที่พึ่งจะเริ่มใช้งาน Microsoft Outlook ในการรับส่งเมล์ อาจจะยังไม่เข้าใจ หรือไม่รู้วิธีการสร้างอีเมล์ เพื่อส่งอีเมล์ให้ลูกค้า หรือส่งถึงคนที่เราต้องการติดต่อทางอีเมล์ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างอีเมล์กันครับ…

วิธีตั้งค่า Outlook 2013 / 2016 เชื่อม Gmail แบบ POP3/IMAP

ตั้งค่า Microsoft Outlook เชื่อมต่อ Gmail แบบ POP3 และ IMAP สวัสดีครับผู้ใช้งาน Outlook เหมือนกัน สำหรับบทความนี้จะเป็นการตั้งค่า Gmail หรือ Google App ที่หลายๆบริษัทใช้งานอยู่ การตั้งค่าจะเหมือนๆกันครับ 

วิธีการ Backup E-mail ใน Microsoft Outlook 2016 / 2013

บทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนวิธี Backup ข้อมูล Outlook 2016 และ 2013 เพื่อสำลองข้อมูลจดหมายต่างๆที่รับส่งใน Microsoft Outlook ป้องกันข้อมูลหายหรือสำลองเพื่อย้ายเครื่องคอม ล้างเครื่องลง windows ใหม่ และเหตุผลอื่น ๆ ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้…

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook 2013/2016

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook เมล์เข้า Outlook แล้วเข้าไปอยู่ใน Junk mail ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีเมล์เข้า ซึ่งหากว่าไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้เปิดไปตรวจสอบใน Junk ก็อาจจะพลาดเมล์ที่สำคัญไป และหากเป็นเมล์ที่ติดต่อทางธุรกิจ…

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook (O365, Exchange)

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook 2010/2013 (O365, Exchange) การตั้งค่า Automatic Replies เพื่อใช้ในการตอบกลับอีเมล์โดยอัตโนมัติ ให้เราในขณะที่เราไม่สะดวกในการตอบ หรือตอบเมล์ใน "วันหยุดลาพักร้อน" ให้เรา เช่น…

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook (POP3/IMAP)

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook 2010/2013 สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook ในการจัดการอีเมล์ของบริษัท หรือ อีเมล์ส่วนตัว ที่ใช้ในการรับ/ส่ง อีเมล์, แจ้งเตือนนัดหมาย, จัดตารางงาน อื่นๆ ตามที่แต่ละบุคคลจะใช้งาน…

วิธีแก้ไข MS Outlook 2010 เมล์เต็ม ทำให้รับส่งอีเมล์ไม่ได้

วิธีแก้ไข MS Outlook 2010 เต็มทำให้รับส่งอีเมล์ไม่ได้ สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook ในการรับส่งอีเมล์ โดยที่ตัวโปรแกรม Outlook เป็นตัวจัดการอีเมล์ในการ รับอีเมล์ ส่งอีเมล์ ผู้ติดต่อ และอื่นๆตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยตัว…