การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook 2013/2016

7,093

Sponsored Links

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook

เมล์เข้า Outlook แล้วเข้าไปอยู่ใน Junk mail ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีเมล์เข้า ซึ่งหากว่าไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้เปิดไปตรวจสอบใน Junk ก็อาจจะพลาดเมล์ที่สำคัญไป และหากเป็นเมล์ที่ติดต่อทางธุรกิจ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้มากเช่นกัน

วันนี้มีวิธีการตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้กันครับ จากตัวอย่างเป็น Outlook 2016 ซึ่งจะเหมือนกันกับ Outlook 2010/2013

ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

  1. ที่หน้า Home ให้คลิกที่ Junk (อีเมล์ขยะ) จากนั้นเลือก Junk E-Mail Options… (ตัวเลือกอีเมล์ขยะ)

Sponsored Links

nongit-junk-mail-outlook-01

  1. จากนั้นทำการเพิ่ม อีเมล์ ตัวอย่าง “info@www.nongit.com” หรือ โดเมน ตัวอย่าง “@www.nongit.com” โดยกำหนดที่
  • Safe Senders เป็นการกำหนดไม่ให้อีเมล์ของเราไปเข้าที่ Junk ของผู้รับหรืออีเมล์ที่เราส่งไป
  • Safe Recipients เป็นการกำหนดไม่ให้อีเมล์ที่ส่งถึงเรา หรือจากผู้ส่ง เข้าไปอยู่ใน Junk

nongit-junk-mail-outlook-02

  • เสร็จสิ้นการตั้งค่า Junk E-Mail ใน Outlook

--- Sponsored Links ---

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More