ตั้งค่า Quick Access windows 10 ไม่ให้แสดง Folder ที่เข้าบ่อยๆ

13,184

Sponsored Links

ตั้งค่า quick access windows 10 ไม่ให้แสดง Folder ที่เข้าบ่อยๆ

หลายคนที่ได้ใช้งาน Windows 10 กันแล้ว จะสังเกตว่า File Explorer ใน Windows 10 มี Quick Access ซึ่งจะแสดง Folder ที่เปิดใช้งานบ่อยๆ ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลายคนไม่ต้องการให้แสดง Folder ที่เปิดบ่อย ด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคล

YouTube-logo-150x50

ตั้งค่า quick access windows 10

Sponsored Links

มาดูขั้นตอนการปิดไม่ให้ Folder ที่เปิดบ่อยๆ แสดงที่ Quick Access

  1. เปิด File Explorer หรือ This PC จากนั้นไปที่แท็ป View แล้วคลิกที่ Options

quick-access-windows-10-1

  1. จากนั้นจะเปิดหน้า Folder Options ที่แท็ป General ให้เอาเครื่องถูกออกจากช่อง “Show frequently used folders in Quick Access” เสร็จแล้วคลิก OK

quick-access-windows-10-2

  1. สังเกตที่ File Explorer จะไม่มีรายการ Folder แสดง

--- Sponsored Links ---

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More