วิธีการเปิดพอร์ต Firewall ใน Windows 10 / 8.1 / 7 ตามที่กำหนด

14,668

Sponsored Links

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปิด Port Firewall ใน Windows 10 , Windows 8.1 และ Windows 7 ซึ่งขั้นตอนสามารถนำไปตั้งค่า Firewall ใช้งานได้เหมือนกัน โดยจะเป็นวิธีเปิดพอร์ตแบบที่ผู้ใช้งานเข้าไปกำหนดพอร์ตที่ต้องการเปิดเอง เช่น ทำการเปลี่ยนพอร์ตเริ่มต้นของ Remote Desktop จาก 3389 เป็น 3390 เป็นต้น ดังนั้นเมื่อก็ต้องจำเป็นที่จะต้องไปกำหนดหมดค่าใหม่ที่ Firewall

วิธีเปิดพอร์ต Firewall ใน Windows

  1. เปิดไปที่ Control Panel ภายใต้ View แบบ icon ให้คลิกเลือก Windows Firewall (วิธีเปิด Control Panel Windows 10 และ Windows 8.1)

  1. จากนั้นคลิกที่ Advanced settings

  1. คลิกที่หัวข้อ Inbound Rules แล้วคลิก New Rule

  1. ที่หน้า Rule Type ให้เลือก Port แล้วคลิก Next

Sponsored Links

  1. เลือก Protocol TCP หรือ UDP ของโปรแกรมนั้นๆ แล้วระบุ Port ที่ช่อง Specific local ports หากมีมากกว่า 1 Port ก็สามารถใส่ด้วยกันได้ เช่น 3390, 1433 เป็นต้น หรือหากมี port ที่หมายเลยต่อกัน ก็ใส่เป็น 1433-1434 เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

  1. กรณีหากต้องการเปิดพอร์ต เลือก Allow the connection และกรณีหากต้องการปิดพอร์ต เลือก Block connection แล้วคลิก Next

  1. ที่หน้า Profile ให้เลือกว่าต้องการให้มีผลกับ network อะไรบ้าง แล้วคลิก Next

  1. กำหนดชื่อ Rule เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Finish

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย Port ที่เราได้ทำการกำหนดก็จะแสดงใน Inbound Rules

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment