วิธีแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ใน Windows 10/8.1/7

29,716

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำวิธีแสดงไฟล์ที่ซ่อน (Hidden) ใน Windows 10 ซึ่งในระบบ Windows จะซ่อนไฟล์บางไฟล์ไม่ให้ผู้ใช้มองเห็น ทั้งใน Windows 8.1 และ Windows 7 ไฟล์ที่ซ่อนโดยปกติจะเป็นไฟล์ System ของระบบ หากมีการแก้ไขอาจทำให้ระบบ Windows มีปัญหาได้ แต่ก็อาจจะมีบางไฟล์ที่ทำการซ่อมโดยผู้ใช้งานเอง เพื่อไม่ต้องการให้คนอื่นที่มาใช้เครื่องมองเห็นไฟล์นั้นๆ วันนี้จะมาแนะนำวิธีทำให้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่

วิธีแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ใน Windows ทั้งหมด

ขั้นตอนนี้จะเป็นใน Windows 10 และ Windows 8.1

  1. เปิด File explorer หรือ This PC ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่แถบ View และเลือกถูกที่ช่อง Hidden item

  1. เพียงเท่านี้ก็จะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่ซ่อนแล้วครับ

Sponsored Links

และสำหรับใน Windows 7

  1. ให้เปิดไปที่ Control panel ภายใต้ View แบบ icon ให้เลือกที่ Folder Options

  1. เลือกแถบ View แล้วเลือกถูกที่ช่อง ภายใต้ Hidden files and folders ให้เลือกที่ช่อง Show hidden files, folders, and drives คลิก Ok

  1. ไฟล์ต่างๆและโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ก็จะแสดงออกมาแล้ว

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment