วิธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด Microsoft Word 2016

45,215

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Microsoft Word 2016 และ Word 2013 รวมทั้ง 2010 ด้วยเช่นกัน โดยเป็นการกำหนดช่วงระยะความห่างของช่องว่างความสูงของแต่ละบรรทัดให้เท่าๆกัน เพื่อจัดหน้าเอกสารให้มีความพอดี เพราะหากว่าระยะบรรทัดมีความห่างเกินไปก็จะทำให้เอกสาร Word อาจจะไม่สวยงาม หรือปรับเพื่อให้สามารถจัดหน้าให้มีข้อมูลมากที่สุด เพราะบางครั้งการปริ้นเอกสารก็ไม่อยากจะปริ้นหลายๆหน้า เดี๋ยวเรามาดูกัน

วิธีปรับระยะห่างบรรทัดเอกสาร Word 2016

  1. ที่หน้าเอกสาร Word ให้เลือกข้อความที่ต้องการ แล้วคลิก ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line and Paragraph Spacing) จากนั้นเลือก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด (Line Spacing Option..)

Sponsored Links

  1. จากนั้นให้เลือก ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไลต์เดียวกัน (Don’t add space between paragraphs of the same style) จากนั้นคลิกที่ Ok

  1. เพียงเท่านี้ระยะห่างส่วนที่ได้ทำการเลือกไว้ก็จะเท่ากันแล้ว
  2. แต่หากต้องการที่จะให้มีระยะห่างมากขึ้นก็สามารถทำได้โดย เลือกข้อความที่ต้องการ แล้วคลิก ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line and Paragraph Spacing) จากนั้นเลือกระยะหว่างได้ตามที่ต้องการ

  1. เป็นไงบ้างครับ การปรับระยะบรรทัดก็ไม่ใช้เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไป

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment