การบันทึกไฟล์เอกสาร Microsoft Word เป็นไฟล์ .PDF แบบละเอียด

31,804

Sponsored Links

บทความแนะนำวิธีบันทึก Word เป็นไฟล์ PDF เพื่อให้รับไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสาร เพราะการทำงานเอกสารต่างๆ ไม่ว่าใช้ในการทำงาน หรือใช้ในการเรียนการศึกษา หลังจากที่เราได้สร้างไฟล์เอกสาร word แบบ .docx หรือ .doc แล้วแต่จะเลือกใช้งาน แล้วต้องการส่งไฟล์ให้เพื่อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา อาจจะเป็นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แต่เราก็ไม่อยากให้เขาแก้ไขเอกสาร ดังนั้นทางเลือกที่ดีคือทำให้เป็นไฟล์ PDF

บันทึก (Save As) ไฟล์ Microsoft Word เป็น pdf

การทำเป็นไฟล์ pdf หลายคนอาจจะใช้โปรแกรมช่วย แต่ใน Microsoft Word 2010, 2013, 2016 ก็สามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมต่างๆให้ยุ่งยาก ซึ่งขั้นตอนนั้นก็ดูตามด้านล่างนี้ได้เลยครับ

  1. ที่หน้า microsoft word คลิกที่ File (ไฟล์)

save-as-to-pdf-01

  1. ให้เลือก Save As (บันทึกเป็น) แล้วคลิกที่ This PC (พีซีนี้) เพื่อบันทึกในเครื่อง ตามด้วยคลิก Browse (เรียกดู)

save-as-to-pdf-02

Sponsored Links

  1. ที่หน้าต่าง Save As ที่ช่อง File name (ชื่อไฟล์) ให้กำหนดชื่อไฟล์ และ ช่อง Save as type (บันทึกเป็นชนิด) ให้เลือก PDF ส่วนที่ปุ่ม Options (ตัวเลือก) จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมในการบันทึก คลิกที่ปุ่ม Options เพิ่มดูเพิ่มเติมได้ครับ

save-as-to-pdf-03

  1. ที่หน้าต่าง Options จะเห็นส่วนของการกำหนดช่วงหน้า (Page range) ที่ต้องการบันทึกเช่น 1 – 3 หรือ 2-2 เป็นต้น เลือกได้ตามที่ต้องการ
    และส่วน PDF Options (ตัวเลือก PDF) สามารถที่จะกำหนด password ให้กับไฟล์ pdf ได้ด้วย โดยจะถามรหัสก่อนเปิดไฟล์นั้นเอง เลือกตั้งค่าได้ตามที่ต้องการครับ

save-as-to-pdf-04

  1. ก่อนที่จะกดปุ่มบันทึก จะเห็นตัวเลือกว่า หลังจากที่บันทึกจะให้เปิดไฟล์ด้วยไหม หากไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายถูกออก หรือต้องการเปิดไฟล์ก็เอาไว้ตามเดิม แล้วก็คลิกปุ่ม Save ได้เลยครับ

save-as-to-pdf-05

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

save-as-to-pdf-06

  • เสร็จสิ้นครับ ลองนำไปใช้งานกันดูครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment