การตั้งค่าหน้ากระดาษใน Microsoft Word 2013

49,489

Sponsored Links

การตั้งค่าหน้ากระดาษใน MS Word 2010/2013

ก่อนที่เราจะทำรายงาน หรือเอกสารต่างๆ ด้วยโปนแกรม Microsoft Word โดยการทำรายงานต้องทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อให้ตรงกับกระดาษที่เราจะสั่งปริ้นออกมา เช่น กำหนดระยะขอบกระดาษ ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา ของหน้ากระนั้นๆ เพื่อความสวยงาม หรือจะนำไปเย็บเล่มรายงาน เป็นต้น

ซึ่งการตั้งค่าหน้ากระดาษหลายคนที่ใช้งานโปรแกรม MS Word อยู่แล้วจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังกำหนด หรือตั้งค่าหน้ากระดาษไม่เป็น

  1. เปิด MS Word ขึ้นมาครับ จากนั้นเลือกที่แท็ป Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) แล้วดูที่ส่วนของ Page Setup จะเห็นลูกศรเล็กที่มุม ตามรูปภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ลูกศรที่มุมขึ้นมาครับ

nongit-page-setup-00

  1. ที่หน้า Page Setup จะเริ่มที่แท็ป Margins เป็นการกำหนดระยะขอบกระดาษ และรูปแบบหน้ากระดาษ (ตามตัวอย่างเป็นระยะที่นิยมตั้งค่ากัน หรือขนาดมาตรฐาน) (จากตัวอย่างหน่วยเป็นนิ้ว ดูวิธีเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตร ได้ที่นี้)

Sponsored Links

nongit-page-setup-05

  1. ที่แท็ป Paper เป็นการตั้งค่าประเภทกระดาษ เช่น A4 ที่นิยมใช้งานกัน

nongit-page-setup-02

  1. ที่แท็ป Layout เป็นการตั้งค่าในส่วนของเค้าโครง ของขอบกระดาษ หลังจากกำหนดเรียบร้อยแล้วคลิกที่ OK

nongit-page-setup-03

  1. เสร็จเรียบร้อยครับการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Word

nongit-page-setup-06

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment