ค้นหาและแทนที่คำ เพื่อแก้ไขคำผิดในเอกสาร Word ง่ายๆ

10,485

Sponsored Links

การทำเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word ก็ต้องมี ค้นหาและแทนที่คำ (Find and replace) แก้ไขคำผิดกันบ้างเป็นปกติ เพราะเมื่อสร้างเอกสาร word เสร็จแล้วก็ต้องส่งให้หัวหน้าตรวจสอบหรือส่งอาจารย์แล้วต้องกลับมา แก้ไขคำผิด ตามที่ผู้ตรวจคอมเม้นท์กลับมา

ซึ่งหลายคนก็ใช้วิธีง่ายๆ คือไล่แก้ไขทีละคำไปเรื่อยๆจนครบ หากเอกสารมีไม่กี่หน้าก็คงใช้เวลาไม่มากนัก แต่ถ้าเอกสารมีเป็นร้อยๆหน้าละ หรือเอกสารไม่กี่หน้าแต่มีข้อความเต็มไปหมด ก็ไม่ใช้เรื่องง่ายแล้ว ดังนั้นบทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการ ค้นหาคำที่ต้องการค้นหา และการแทนคำ

วิธีค้นหาและแทนที่คำในเอกสาร Word

  1. เปิดไฟล์เอกสาร word ภายใต้แถบ Home (หน้าแรก) ให้คลิกที่ Replace (แทนที่)

Sponsored Links

ค้นหาและแทนที่

  1. จากนั้นจะได้หน้าต่าง Find and Replace (ค้นหาและแทนที่)
  2. ภายในช่อง Find what: (สิ่งที่ค้นหา) ให้พิมพ์คำผิด หรือคำที่ต้องการค้นหาเพื่อแก้ไข
  3. และช่อง Replace with: (แทนที่ด้วย) ให้พิมพ์คำที่ต้องการแทนที่คำค้นหา

  1. ตัวอย่างเช่น ค้นหาคำว่า “แท็บ” แล้วแทนด้วยคำว่า “แถบ” เป็นต้น
  2. เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Replace All (แทนที่ทั้งหมด)
    • แทนที่ = แทนที่ตามที่คลิกปุ่ม
    • แทนที่ทั้งหมด  = คลิกเดียวแทนที่คำทั้งหมดที่อยู่ในเอกสาร

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment