วิธีการตั้งรหัสผ่าน, แก้ไขและยกเลิกรหัสผ่าน account windows 7

151,198

Sponsored Links

วิธีการตั้งค่า และยกเลิก Password User Account สําหรับ windows

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการตั้งรหัสผ่าน (Password), การเปลี่ยนรหัสผ่าน, ยกเลิกการใช้รหัสผ่าน ใน Windows 7 สำหรับคนที่ต้องการจัดการเรื่อง Password ของผู้ใช้งาน

การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้รหัสผ่าน (Create password user account )

1. เปิดไปที่ Control Panel จากนั้นคลิกที่ User Accounts

create account windows 1

2. จากนั้นจะสังเกตุเห็น User Account ที่กำลังใช้งาน ให้คลิกที่ Create a password for your account

create password account 1

3. ระบุ Password ที่ต้องการกำหนดในช่อง New password และยืนยันรหัสอีกครั้งที่ช่อง Confirm new password เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Create password

create password account 2

 

การแก้ไข หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password user account)

4. เปิดไปที่ Control Panel จากนั้นคลิกที่ User Accounts (ตามภาพข้อที่ 1)

Sponsored Links

5. คลิกที่ Change your password

change password account windows 1

6. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Change your password ให้ระบุรายละเอียด

  • Current password: ระบุรหัสผ่านเดิมที่ใช้งานอยู่
  • New password: ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
  • Confirm new password: ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนอีกครั้ง

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Change password

change password account windows 2

 

ยกเลิกการใช้งานรหัสผ่าน (Removing password user accounts)

7. เปิดไปที่ Control Panel จากนั้นคลิกที่ User Accounts (ตามภาพข้อที่ 1)

8. จากนั้นคลิกที่ Remove your password

Remove password account windows 1

9. กรอกรหัสผ่าน User account ที่ต้องการลบเพื่อยืนยันการยกเลิกการใช้งานรหัสผ่านที่ช่อง Current password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove password

Remove password account windows 2

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment