Browsing Tag

User

วิธีตั้ง PIN และ ยกเลิก PIN ใน Windows 10

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 หากในเครื่องมีข้อมูลสำคัญก็ต้องตั้งรหัสผ่าน หรือตั้ง PIN ก็จะ Sign in เร็วขึ้น บทความนี้จะแนะนำวิธีตั้ง PIN และ ยกเลิก PIN โดยในระบบ Windows 10 จะมีฟังก์ชั่นการตั้งค่าความปลอดภัยให้เราเลือกใช้งานครับ…

วิธี Deploy Group Policy เปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client

สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Active Directory เพื่อควบคุมเครื่อง Client ภายในระบบ network ขององค์กร บทความนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่ง policy ที่คิดว่าไอทีขององค์กรกำลังมองหาอยู่ ซึ่งก็คือวิธีสร้าง Group Policy เพื่อเปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง…

วิธี Switch User ใน Windows 10 สลับผู้ใช้เข้าเครื่อง

ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นบางครั้งคอม 1 เครื่องก็มีมากกว่า 1 User ที่ต้อง Login เข้าใช้งานเครื่อง Windows 10 และบางครั้งก็จำเป็นต้อง Switch User ไปใช้งานอีก User เพื่อตั้งค่า Windows 10 หรือด้วยเหตุจำเป็นอื่นๆ ถามทำไมต้อง Switch User…

วิธีปิด User Account Control (UAC) ใน Windows 10

คนที่ใช้งาน Windows 10 แล้วพอจะติดตั้งโปรแกรมหรือตั้งค่าบางส่วนของ System ก็จะมีหน้าต่าง "User Account Control" (UAC) แสดงขึ้นมาให้เราคลิกยืนยันก่อนติดตั้งหรือตั้งค่าส่วนนั้นๆ วันนี้จะมาแนะนำวิธีปิด User Account Control Windows 10…

เปลี่ยนชื่อ Comment ในเอกสาร Microsoft Excel, Word

วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร โดยเป็นการ เปลี่ยนชื่อ User name ที่แสดงชื่อบน Comment ของเนื้อหาเอกสาร Excel, Word ซึ่งเป็นการตั้งสำหรับคนจะคอมเม้นลงบนเอกสาร เพื่อเปลี่ยนชื่อที่แสดงให้เป็นชื่ออื่นๆ…

วิธีสร้าง User แบบ Local account เพิ่มใน Windows 10

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือภายในสำนักงาน ถ้าหากว่ามีการใช้งานที่มากกว่า 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ดังนั้นก็ควรที่จะ"เพิ่ม Local user account" เพิ่มไว้ในเครื่อง บทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีสร้าง User account ใน Windows…

วิธีการตั้งรหัสผ่าน, แก้ไขและยกเลิกรหัสผ่าน account windows 7

วิธีการตั้งค่า และยกเลิก Password User Account สําหรับ windows ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการตั้งรหัสผ่าน (Password), การเปลี่ยนรหัสผ่าน, ยกเลิกการใช้รหัสผ่าน ใน Windows 7 สำหรับคนที่ต้องการจัดการเรื่อง Password ของผู้ใช้งาน