วิธีแก้ไฟล์ Hosts ใน Windows 10 หรือแก้แล้วบันทึกไม่ได้ ดูในโพสนี้

13,505

Sponsored Links

เราจะแก้ไฟล์ hosts ใน Windows 10 และ Windows 8.1, 7 ก็เพื่อกำหนด host , ip address หรือ server ที่เราต้องการ เช่น web, server name, host name, ฯลฯ กำหนดให้เชื่อมไปที่ ip server หรือ ชื่อนั้นๆ แต่ก็มีหลายคนที่รู้ว่าต้องเข้าไปแก้ host file ที่ไหน แต่พอแก้ไขเสร็จแล้ว กลับบันทึกไม่ได้

วิธีการแก้ Hosts file ใน Windows 10

ตัวอย่างนี้คนที่ติดปัญหา Save ไม่ได้ก็สามารถนำไปใช้ได้ เพราะคนที่บันบึกไม่ได้ สาเหตุก็มาจาก Windows จะไม่อนุญาต User อื่นที่ไม่ใช่ Administrator แก้ไขไฟล์ เนื่องจากไฟล์ hosts จะอยู่ในส่วนของ system ของระบบ windows (Location: C:\Windows\System32\drivers\etc\)

1. ก่อนอื่นให้ค้นหาคำว่า notepad แล้วจะพบโปรแกรม notepad ให้ทำการคลิกขวา แล้วเลือก Run as Administrator

2. ที่หน้าต่างโปรแกรม notepad ให้เลือก File > Open

Sponsored Links

3. เลือกประเภทไฟล์เป็น All file

4. เปิดไปที่ C:\Windows > System32 > drivers > etc แล้วเลือก hosts และคลิก Open

5. แก้ไขไฟล์ hosts ตามที่ต้องการ

6. คลิก File > Save หรือจะกด Ctrl + S ก็ได้เช่นกัน

7. ปิดหน้าต่างโปรแกรม notepad ได้เลย

จากตัวอย่างในโพสนี้เป็นแบบที่ผมใช้ประจำ คนอื่นอาจจะใช้วิธีเพิ่มสิทธิ์ User ให้ดับไฟล์ตรงก่อนเลยก็ได้

--- Sponsored Links ---

เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment