เปลี่ยนชื่อ Comment ในเอกสาร Microsoft Excel, Word

796

--- Sponsored Links ---

วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร โดยเป็นการ เปลี่ยนชื่อ User name ที่แสดงชื่อบน Comment ของเนื้อหาเอกสาร Excel, Word ซึ่งเป็นการตั้งสำหรับคนจะคอมเม้นลงบนเอกสาร เพื่อเปลี่ยนชื่อที่แสดงให้เป็นชื่ออื่นๆ โดยปกติชื่อผู้คอมเม้นท์ที่แสดงบนเอกสาร Microsoft Word และ Microsoft Excel จะแสดงเป็นชื่อผู้ผู้ใช้ หรือ Username ของ Windows ที่ใช้ Login ใช้งาน ณ ขนะนั้นๆ

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Word และ Excel

  1. จากตัวอย่างนี้จะแสดงตัวอย่างโดยชื่อ User name เดิมจะชื่อว่า admin

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel รูปที่ 4

  1. มาเริ่มกันเลย โดยที่หน้าโปรแกรมให้คลิกแถบ File แล้วให้ทำการคลิก Options

--- Sponsored Links ---

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel

  1. จากนั้นที่หน้า Options หัวข้อ General ภายใต้ช่อง User name: จะเห็นชื่อ user เดิมที่กำลังใช้งานอยู่

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel รูปที่ 2

  1. ให้ทำการเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ เสร็จแล้วก็คลิก Ok
  2. และลองเพิ่ม comment ใหม่ ก็จะสังเกตเห็นว่าชื่อผู้คอมเม้นท์ได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel รูปที่ 5

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ เปลี่ยนชื่อ Comment ใน word และ excel

--- Sponsored Links ---