เปลี่ยนชื่อ Comment ในเอกสาร Microsoft Excel, Word

9,223

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร โดยเป็นการ เปลี่ยนชื่อ User name ที่แสดงชื่อบน Comment ของเนื้อหาเอกสาร Excel, Word ซึ่งเป็นการตั้งสำหรับคนจะคอมเม้นลงบนเอกสาร เพื่อเปลี่ยนชื่อที่แสดงให้เป็นชื่ออื่นๆ โดยปกติชื่อผู้คอมเม้นท์ที่แสดงบนเอกสาร Microsoft Word และ Microsoft Excel จะแสดงเป็นชื่อผู้ผู้ใช้ หรือ Username ของ Windows ที่ใช้ Login ใช้งาน ณ ขนะนั้นๆ

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Word และ Excel

  1. จากตัวอย่างนี้จะแสดงตัวอย่างโดยชื่อ User name เดิมจะชื่อว่า admin

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel รูปที่ 4

  1. มาเริ่มกันเลย โดยที่หน้าโปรแกรมให้คลิกแถบ File แล้วให้ทำการคลิก Options

Sponsored Links

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel

  1. จากนั้นที่หน้า Options หัวข้อ General ภายใต้ช่อง User name: จะเห็นชื่อ user เดิมที่กำลังใช้งานอยู่

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel รูปที่ 2

  1. ให้ทำการเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ เสร็จแล้วก็คลิก Ok
  2. และลองเพิ่ม comment ใหม่ ก็จะสังเกตเห็นว่าชื่อผู้คอมเม้นท์ได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่

เปลี่ยนชื่อ Comment ใน Microsoft Excel รูปที่ 5

  1. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ เปลี่ยนชื่อ Comment ใน word และ excel

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment