ตั้งค่าหน่วยหน้ากระดาษ Word จากเซ็นติเมตร (ซม.) เป็นนิ้ว Microsoft Word

311,068

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหน่วยวัดของหน้ากระดาษ โดยเปลี่ยนจากหน่วย เซ็นติเมตร เป็น นิ้ว หรือเปลี่ยนนิ้วเป็นเซ็นติเมตร และหน่วยอื่นๆเพื่อนำไปกำหนดขนาดหน้ากระดาษ เพราะหน่วนวัดทั่วไปจะเป็น เซ็นติเมตร แต่เครื่องดันแสดงเป็นนิ้ว ทำให้ตั้งค่าไม่ค่อยตรง แต่ก็ยังมีหลายคนที่นำหน่วยไปแปลงเป็นเซ็นติเมตรแต่ก็ยังไม่ตรงสักที

ขั้นตอนการตั้งค่าหน้า word กระดาษจากหน่วย เซ็นติเมตร(ซม.) เป็น นิ้ว หรือจาก นิ้ว เป็น ซม.

คงมีหลายคนที่ต้องการตั้งค่าหน้าเป็นนิ้ว แต่หน่วยแสดงเป็นเซ็นติเมตร หรือต้องการตั้งเซ็นติเมตรหน่วยแสดงเป็นนิ้ว และหลายๆคนคงยังไม่ทราบขั้นการเปลี่ยนหน่วยของหน้ากระดาษ วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนค่าหน่วยของการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Microsoft Office Word ทำได้ทั้ง Word 2010, Word 2013, 2016 ครับ

Sponsored Links

1. เริ่มจากเปิด Microsoft Office Word แล้วคลิกที่แท็ป File แล้วเลือกที่ Options
change-units-02

2. คลิกที่ Advanced ในช่องด้านซ้าน จากนั้นเลื่อนหน้าไปที่หัวข้อ Display แล้วเลือก Inches (นิ้ว) หรือหากต้องการเป็นเซ็นติเมตรให้เลือก Centimeters เสร็จแล้วให้คลิก OK
change-units-03

3. จากนั้นทดสอบเข้าตั้งค่าหน้ากระดาษอีกครั้ง จะพบว่าหน่วยของหน้ากระดาษเปลี่ยนตามที่ต้องการเรียบร้อย
change-units-04

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment